Ghi danh Học sinh Trung học New

Click đây for more information on the new Universal 9th Grade at BHS.

Click đây for the bilingual letter sent to all 8th grade BUSD families in November, 2017 about 2018-19 high school enrollment.

Page Contents:

 1. Registration Information for Fall 2018
 2. Rơi & Winter Nights Thông tin,,en,Cuối Tên A - K Thứ năm,,en,Tên cuối cùng L - Z Thứ Sáu,,en,chúng tôi sẽ gửi thông tin cập nhật bao gồm cách sinh viên có thể truy cập vào lịch học của họ trên mạng trước ngày đầu tiên đến trường,,en,Ngày sẽ được công bố vào tháng Mười,,en,Ngày sẽ được công bố vào tháng,,en,và Tiếp tục nhập học cho hiện tại Graders 8 BUSD,,en,để tiếp tục sinh BUSD có đăng ký của họ và tái trúng tuyển hoàn thành là vào tháng giêng,,en,TBD ngày chính xác,,en,Nếu bạn bỏ lỡ hạn chót tháng một,,en,bạn phải đăng ký và / hoặc tái đăng ký bắt đầu từ tháng ba,,en,ngày TBD,,en,Năm nay, kỳ thi sẽ được cung cấp trên trong mùa xuân,,en,ngày chính xác được xác định,,en,Một số học sinh hoàn thành kỳ thi trong,,en,phút và những người khác cần,,en,Vui lòng liên hệ Cory Hendrickson,,en,sẽ diễn ra trong thư viện BHS cho tất cả học sinh không BUSD,,en
 3. Âm nhạc, Khiêu vũ & Sở Thông tin Theater Đêm
 4. BHS etree
 5. Thông tin chung về tuyển sinh tại Berkeley High School
 6. Các khóa học / Quy trình tuyển chọn xổ số
 7. Tours High School Campus
 8. Toán học & Các thử nghiệm ngôn ngữ Placement
 9. Các thông tin khác

First Day of School, Thứ hai, Oai phong 27, 9:57

Registration Information for Fall 2018

Người cao niên – Thứ hai, Oai phong 20
Juniors – Thứ ba, Oai phong 21
Sinh viên năm nhất – Thứ tư, Oai phong 22, 8:00 tại (see below for more details)
Sophomores – Thứ năm, Oai phong 23

Registration hours on Mon, Th 3 & Th 5:
Last Name A – G 8:30 để 10:00 tại
Last Name H – O 10:00 để 11:30 tại
Last Name P – Z 1:00 để 2:30 pm
10thứ, 11thứ, 12th graders are to report to the Jacket Gym. Please note that doors will be closed from 11:30 – 1:00
_________

Freshmen Orientation and Registration – Thứ tư, Oai phong 22 bắt đầu từ 8:00 tại
All incoming 9th graders should report to the Donahue Gym by 8:00 am for the start of their orientation. Orientation/Registration will consist of an assembly, small group sessions facilitated by Link Leaders, a campus tour, and a Club Fair. Students will receive their course schedule, photo ID, planner and locker assignment. Link Leaders are trained upperclassmen students who will guide a group of 9th graders through orientation until the end of the school year.
_________

Make-Up Registration Session – Thứ Sáu, Oai phong 24, 9:00-11:00
Doors will open at 9:00 and close at 11:00

New to BHS 10-12th grades – Mini-orientation on Friday, Oai phong 24 từ 10:00-11:00
Vui lòng liên hệ “Mr V.” johnvillavicencio@berkeley.net for more info on how to sign up.

First Day of School, Thứ hai, Oai phong 27, 9:57
Xin lưu ý: there is no “0” period on this day only. Mondays are “late start” days. Th 3- Friday 1st period starts at 8:27
_________

Students Who Miss Registration: On the first day of school (Thứ hai, Oai phong 27), please check in at the counseling office in the Admin building, starting at 8:30, where students can get a printed copy of their schedule.
_________

Các hình thức theo yêu cầu:
Students Emergency Cards (Lớp 10-12)
Health Center Parent Consent Form (Lớp 10-12. Only required if you have not filled one out in the past and would now like for your child to receive services, or if your student’s health history needs updating.)
_________

For More Info – BHS E-Tree is an essential communication tool for administration, staff and community. Don’t miss out on important BHS information. Để đăng ký, gửi một tin nhắn e-mail để bhs-request@lmi.net với một từ duy nhất trong dòng chủ đề: đăng ký
_________

Free & Reduced Lunch Information:
Apply here: www.ezmealapp.com
For more information about the Free & Reduced Lunch program, bấm vào đây.
For more information about Nutrition Services, bấm vào đây.
_________

Athletics Registration:
Khám phá BHS Athletics page to register for a fall sport.
_________

BHS Band and Orchestra:
Khám phá BHS BAO page for information.
_________

BHS School Picture Orders:
Click here for information.
_________

BUSD School Year Calendar: 2018-19

Information Nights

Thông tin rơi Đêm
Fall Information Night was held Thứ tư, Tháng Mười Một 15, 2017 từ 7:00 cho đến khi 8:00, in the Berkeley Community Theater located on the BHS campus. This event was an introduction to the school, district processes, and featured a panel with various members of the BHS Administration and community. If you missed this event, please find the presentations slides here and join us for a repeat of this information and more at the Winter Information Night.

Winter Information Đêm – Tháng Hai 7, 2018 tại 7:00pm
ALL incoming students and their families should plan on attending. Representatives from departments and learning communities will make presentations and be available to answer questions. Dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ có sẵn. Sẽ không có make-up cho sự kiện này.

Âm nhạc, Khiêu vũ & Sở Thông tin Theater Đêm

Performing Arts Department Information Night for Incoming Freshmen – Music, Dance and Drama Departments will be on Thứ ba, Tháng Hai 20, 2018, 7:00 - 8:15 p.m. The BHS Music, Dance and Drama Departments will host this event for incoming families in the BHS Florence Schwimley Little Theater, entrance is on Allston Way.

BHS eTree

Các eTree là một nguồn quan trọng của thông tin về định hướng,,en,Để đăng ký BHS eTree,,en,Tuyển sinh cho NEW-to-BUSD sinh viên và Tiếp tục tuyển sinh cho BUSD hiện học sinh lớp 8,,en,Đối với các học sinh vào các lớp,,en,ngày đăng ký và thời gian,,en,Tuyển sinh Văn phòng BUSD sẽ chấp nhận các gói dữ liệu đăng ký,,en,06 Tháng một,,en,Nếu bạn bỏ lỡ,,en,Hạn chót ngày 12 tháng 1,,en,bạn phải đăng ký / đăng ký lại giữa tháng,,en,tại Văn phòng Tuyển sinh BUSD,,en,Những gia đình không nộp một gói đăng ký hoàn thành ngày 12 tháng 1 sẽ không được gán cho một nhà lớp 9 hoặc nhận được một lịch học cho đến khi tài liệu của họ được xử lý,,en,Để biết thêm thông tin về Hệ thống Phổ 9 Lớp Nhà,,en,xin vui lòng xem trang này,,en,vị trí đăng ký,,en,Các tài liệu được yêu cầu phải nộp trong người,,en,bởi cha mẹ / người giám hộ,,en, đăng ký, sự kiện của trường, sports, Sinh viên Daily Bulletin, Bulletin Advisors đại học ', thông điệp từ Hiệu trưởng, cơ hội tình nguyện, và nhiều hơn nữa. Vui lòng theo dõi thông tin đăng có tiêu đề: Các gia đình Incoming. To subscribe to the BHS eTree, gửi email đến bhs-request@lmi.net với từ đăng ký trong dòng chủ đề.

Admissions for NEW-to-BUSD students and Continuing Enrollment for Current BUSD 8th Graders

NEW cho sinh viên BUSD: Học sinh đầu tiên phải được nhận vào các huyện thông qua BUSD thông qua Văn phòng Tuyển sinh BUSD tại 2020 Bonar để có thể gửi yêu cầu xổ số và khóa học.

Tiếp tục sinh BUSD: BUSD hiện tại 8thứ học sinh lớp phải đăng ký lại thông qua Văn Phòng Tuyển Sinh BUSD tại 2020 Bonar để có thể gửi yêu cầu xổ số và khóa học. Quá trình này chỉ dành cho cư dân Berkeley. Thông tin liên quan đến chuyển giao liên huyện có thể thu được từ Văn phòng Tuyển sinh tại 644-6504.

For Students Entering Grades 10-12: BHS Lựa chọn Brochure cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về một loạt các khả năng cho học sinh trong cộng đồng học tập sáu tạo nên Berkeley High School. Này BHS Nhà Trường 2014-15 cũng đưa ra một bản chụp của trường trung học và sinh viên thành công toàn diện của chúng tôi. Here you can also find the Khóa học Danh mụcSổ tay cho 2017-18.

BẬC THANG 1: Tất cả học sinh Incoming BHS: BUSD hiện tại 8thứ Học sinh lớp và New-to-BUSD 8thứ Học sinh lớp Phải đăng ký

Registration dates and times. The BUSD Admissions Office will accept registration packets:

 • Tháng Mười Hai 5-15, 2017: Thứ hai – Thứ Sáu, 8:00AM to 4:00PM (Th 3. 8:00AM to 3:00PM).
 • Tháng một 2-12, 2018: Thứ hai – Thứ Sáu, 8:00AM to 4:00PM (Th 3. 8:00AM to 3:00PM).
 • January 6th, 2018: Thứ bảy, 9:00AM to 3:00PM.

If you miss the January 12th deadline, you must register/re-register between March 26, 2018 – Tháng Tư 20, 2018 at the BUSD Admissions Office. Families who do not submit a complete registration packet by January 12th will not be assigned to a 9th grade house or receive a class schedule until their documents are processed. If you have questions, gọi Văn phòng Tuyển sinh tại 510-644-6504. For more information about The Universal 9th Grade House system, please see this page.

Registration location. The requested documents must be submitted in person by parents/ guardians đến tuyển sinh Văn phòng BUSD tại,,en,Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành gói của bạn trước khi bạn đến văn phòng BUSD,,en,Tiếp tục gia đình BUSD,,en,các gói dữ liệu đăng ký sẽ được gửi ra cho các gia đình của các gia đình BUSD hiện vào giữa tháng mười,,en,New-to-BUSD gia đình,,en,các gói dữ liệu đăng ký có thể được nhặt ở quầy lễ tân BHS bắt đầu 1 tháng 12,,en,Bạn cũng có thể nhận một bản sao tại Văn phòng Tuyển sinh BUSD khi bạn đến ghi danh học sinh,,en,phút hoàn thành các gói dữ liệu đăng ký nếu bạn không điền vào gói trước thời hạn,,en,Bạn sẽ cần phải bao gồm tên / số điện thoại / địa chỉ cho bác sĩ,,en,bác sĩ nha khoa,,en,và thông tin liên lạc khẩn cấp,,en,tài liệu hướng dẫn đăng ký,,en,vì vậy chúng tôi có thể làm cho bản tại thời điểm đăng ký,,en,Một sinh viên có thể chỉ có một nơi cư trú cho các mục đích của việc thiết lập nội trú,,en 2020 Bonar St., Suite 108.

Đăng ký gói. We advise you to complete your packet before you come to BUSD offices.

 • Continuing BUSD families: Registration packets will be mailed out to families of current BUSD families in mid-November.
 • New-to-BUSD families: Registration packets can be picked up at the BHS front desk starting December 1st, 2018, nếu bạn muốn điền này ra trước khi đi đến văn phòng huyện.

You may also pick up a copy at the BUSD Admissions Office when you come to enroll your student. Hãy lập kế hoạch chi tiêu 30 để 45 minutes completing the registration packet if you do not fill out the packet ahead of time. You will need to include name/phone numbers/addresses for doctors, dentist, and emergency contact information.

Registration documentation. Please bring the completed registration packet and documents listed below when you come to the district office, so we can make copies at the time of registration. Tất cả các tài liệu phải là bản hiện tại (cấp trong vòng cuối cùng 2 tháng) có in tên và địa chỉ cư trú hiện tại Berkeley của phụ huynh / người giám hộ pháp lý. A student can have only one residency for purposes of establishing residency.

Tài liệu cần thiết cho mới cho sinh viên BUSD: Tài liệu cần thiết cho sinh viên Tiếp tục BUSD:
 1. Giấy khai sinh của học sinh
 2. ban đầu của phụ huynh, thẻ nhận dạng hình ảnh của chính phủ có hiệu lực (ID CA, hoặc CA DL)
 3. Declaration of Residency (hình thức BUSD)
 4. Ba chứng minh của Berkeley trú (xem bên dưới)
 5. Bằng chứng về tiêm chủng từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 6. thẻ báo cáo ban đầu gần đây của học sinh hoặc bảng điểm
 1. Giấy khai sinh của học sinh
 2. ban đầu của phụ huynh, thẻ nhận dạng hình ảnh của chính phủ có hiệu lực (ID CA, hoặc CA DL)
 3. Declaration of Residency (hình thức BUSD)
 4. Ba chứng minh của Berkeley trú (xem bên dưới)
 5. thẻ khẩn cấp và thẻ thông tin cha mẹ phải được điền tại thời điểm đăng ký lại

Tất cả các tài liệu phải là bản hiện tại (cấp trong vòng cuối cùng 2 tháng) có in tên và địa chỉ cư trú hiện tại Berkeley của phụ huynh / người giám hộ pháp lý. Một học sinh có thể sử dụng một địa chỉ cư trú cho mục đích thiết lập Berkeley trú.

Bằng chứng của Berkeley Residency cho tất cả Học sinh lớp 9 Incoming (BUSD hiện học sinh lớp 8 và sinh viên mới đến BUSD):

Chỉ có tài khoản cá nhân sẽ được chấp nhận (Không sóc, DBA hoặc các tài khoản kinh doanh). phải nộp một từ mỗi trong ba nhóm (A, B và C) được liệt kê dưới đây và trên trang tiếp theo.

nhóm A: hóa đơn tiện ích (phải cung cấp toàn thể hóa đơn):

 • PG&Nó
 • điện thoại cố định (không di động)
 • EBMUD
 • Internet
 • Cáp

nhóm B:

 • Báo cáo ngân hàng hiện nay (kiểm tra hoặc chỉ tiết kiệm)
 • thư hành động từ các dịch vụ xã hội hoặc cơ quan chính phủ (không thể là tài sản hoặc kinh doanh)
 • cùi chi phiếu gần đây hoặc thư của hãng trên giấy của công ty chính thức xác nhận địa chỉ cư trú
 • đăng ký xe hợp lệ kết hợp với bảo hiểm ô tô hợp lệ
 • đăng ký cử tri cho cuộc bầu cử vừa qua gần đây nhất hoặc các cuộc bầu cử sắp tới gần đây nhất

nhóm C:

 • Hợp đồng thuê tài sản hoặc cho thuê, với hóa đơn thanh toán (ngày trong vòng 45 days)
 • bảo hiểm cho người thuê nhà hoặc chính sách bảo hiểm nhà cho năm hiện tại
 • tuyên bố thuế bất động sản hiện tại hoặc chứng thư

gia đình vô gia cư nên liên hệ với cố vấn McKinney-Vento của chúng tôi, 644-6529.

Thời hạn nhập học đăng ký. Hạn chót cho các sinh viên mới nhập học for continuing BUSD students to have their registration and re-matriculation completed is January 12, 2018. Newly enrolled students will be enrolled in BHS lottery at the same time as students continuing from BUSD middle schools and be given the same priority in the BHS course selection process. If you miss the January deadline, you must register and/or re-register between March 26, 2018 – Tháng Tư 20, 2018 bằng cách truy cập Văn Phòng Tuyển Sinh BUSD từ 8:00-4:00. Students who are admitted into the district in March will be in the second round of enrollment.

Vào cửa hoàn toàn khi bạn đã cung cấp các tài liệu thích hợp và gửi một gói dữ liệu đăng ký hoàn thành.

Step 2: Khóa học Quy trình tuyển chọn / Xổ số kiến ​​thiết

Tiếp tục sinh BUSD
Sẽ có một cuộc họp phụ huynh tại trường trung học của con em từ 6:00 để 7:00giờ chiều vào tháng Hai hoặc tháng Ba, ngày để được xác định. Hãy chắc chắn rằng bạn đang nhận tin nhắn trung học etree của bạn để bạn có những ngày được cập nhật,,en,thời gian,,en,và địa điểm,,en,BHS nhân viên tư vấn sẽ được chuyển tới các trường trung học để thu thập equests khóa học từ sinh viên thông qua một hình thức trực tuyến,,en,BHS sẽ gửi về nhà những lựa chọn sinh viên để xem xét cuối cùng và gia đình / người giám hộ sẽ có một tuần để yêu cầu thay đổi bởi cưng để BHS,,en,Học sinh vào lớp 9 chỉ cần có những lựa chọn cho họ,,en,môn,,en,TẤT CẢ học sinh lớp 9 sẽ là một phần của ngôi nhà lớp 9 phổ,,en,Thông tin thêm về chương trình lớp 9 tại Berkeley cao có thể được tìm thấy ở đây,,en,Berkeley cao phổ 9 Lớp,,en,Lựa chọn khóa học,,en,New-to-BUSD những sinh viên đã hoàn thành quá trình nhập học theo thời hạn chót ngày 12 tháng 1 có thể làm cho quá trình,,en, times, and locations. Các cuộc họp này sẽ được tiến hành bởi các quản trị BHS và cho cha mẹ chỉ từ các trường trung học BUSD. Sẽ có một phiên ngôn ngữ Tây Ban Nha đồng thời với các thông tin tương tự. Trong những ngày học sau buổi họp phụ huynh, BHS counselors will go to the middle schools to gather course equests from students via an online form. BHS will mail home the student selections for final review and families/guardians will have one week to request changes by hardcopy to BHS. Students entering the 9th grade need only make choices for their 2 electives. ALL 9th grade students will be part of the Universal 9th grade houses. More information about the 9th grade program at Berkeley High can be found here: Berkeley High Universal 9th Grade.

NEW-to-BUSD chỉ Học sinh
Course Selection: New-to-BUSD students who have completed the admission process by the January 12th deadline can make course yêu cầu trong thư viện BHS vào ba buổi tối sau bắt đầu ngay lập tức tại,,en,Thứ hai tháng hai,,en,- Họ A-L,,en,Thứ hai tháng,,en,- Cuối Tên M-Z,,en,- Session Trang điểm,,en,Cho Nhập Học sinh Lớp 10-12th Chỉ,,en,Incoming học sinh lớp 10-12th sẽ có cơ hội để liệt kê các sở thích của họ vào mùa xuân khi họ đăng ký cho các lớp học,,en,Năm nay, kỳ thi sẽ được cung cấp vào ngày,,en,Nếu bạn không thể tham dự phiên Tháng Tư,,en,sẽ có một bài kiểm tra make-up vị trí vào tháng,,en,ngày chính xác được xác định,,en,Vui lòng liên hệ Beatriz Ferrer-Castro,,en,Thông tin về việc khi nào bạn sẽ nhận được kết quả của các kỳ thi sẽ được giải thích tại thời điểm kiểm tra,,en 6:00. The process will take at least 1.5 hours.

Monday February 26, 2018 — Last Name A-L

Monday March 5, 2018 — Last Name M-Z

Monday March 19, 2018 — Makeup Session

Nếu bạn không thể làm cho đêm giao của bạn, chúng tôi sẽ phục vụ bạn trong một trong ba phiên, nhưng hãy cố gắng tham dự trong thời gian quy định của bạn. Sinh viên sẽ có sự lựa chọn của họ gửi cho họ để xác minh và sẽ có một tuần để yêu cầu bất kỳ thay đổi bằng cách sao chép khó BHS.

For Entering 10-12th Grade Students Only
Berkeley High is divided into five learning communities. Two are large: AC and BIHS. Three are smaller: AHA, AMPS, and CAS. Assignment is by lottery but students may indicate a preference. Incoming 10-12th grade students will have an opportunity to list their preferences in the spring when they sign up for classes. All student requests will be mailed home to their parents/guardians for approval.

Your child may list as many as five or as few as two learning communities. Students MUST list AC and BIHS, hai chương trình lớn, theo thứ tự thích. Nếu học sinh chỉ muốn AC hoặc BIHS sau đó anh / cô ta chỉ liệt kê những hai.

Nếu anh / cô ta muốn một trong những cộng đồng học tập nhỏ (AMPS, AHA, Vàng CAS) s / anh liệt kê các trường nhỏ mong muốn, theo thứ tự ưu tiên, và sau đó kết thúc off với AC và BIHS, theo thứ tự ưu tiên. Học sinh có thể liệt kê một trong những cộng đồng nhỏ hơn tiếp theo AC và BIHS; hai trong số những cộng đồng nhỏ hơn tiếp theo AC và BIHS; hoặc ba của các cộng đồng nhỏ hơn, tiếp theo AC và BIHS.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kết quả xổ số vào cuối tháng hoặc đầu tháng Sáu.

Nếu bạn bỏ lỡ xổ số và đăng ký cuối mùa xuân hoặc mùa hè, bạn sẽ bước vào một xổ số thứ hai hoặc thứ ba. Không có cut off cuối cùng cho ngày nhập học tại Berkeley High School. Khi bạn đã thiết lập nơi cư trú, vui lòng vào 2020 Bonar Street to start the process of registering and enrolling at the high school.

Tours High School Campus

"Mùa du lịch" cho sinh viên tương lai chạy từ Tháng Mười-Tháng ba. Các tour du lịch nhóm nhỏ rời khỏi bộ phận Lễ tân 9:30 a.m. Thứ Ba đến thứ Sáu và 10:45 vào các ngày thứ Hai. The tours are by reservation only and last a little over an hour. Các tour du lịch đi bộ bởi lớp - nhiều người trong đó có cửa mở - nhưng họ không đi vào phòng để quan sát. Các tour du lịch không phải là "tour du lịch định hướng." Có những tour du lịch sinh viên lãnh đạo cho sinh viên của chúng tôi đến vào tháng Tám trong khi đăng ký / định hướng. Prospective students are welcome on the school day tours but ONLY if accompanied by their parent or guardian.

Tours là đặt chỉ. Để đăng ký, xin vui lòng email bhsoutreach@berkeley.net. Xin cho biết vài ngày làm việc cho bạn và số người trong nhóm của bạn.

Nhiều người đã hỏi nếu họ có thể truy cập vào Berkeley cao của mình hoặc nếu học sinh của họ có thể "bóng tối", một sinh viên hiện tại. Điều này là không thể. Trường đang tập trung vào việc giáo dục và an ninh của học sinh hiện đang theo học. Chúng tôi là một trường học chỉ đơn giản là quá lớn để phù hợp với du khách không được giám sát.

If you have any questions about this process, please contact Lisa Sibony, BHS Volunteer Coordinator, tại lisasibony@berkeley.net.

World Language and Math Placement Tests

Thế giới Ngôn ngữ
Berkeley cao cung cấp bốn ngôn ngữ trên thế giới: Tây Ban Nha, Pháp, Mandarin and Latin.

Nếu bạn là,,en,MỚI,,en,Berkeley Unified School District và muốn được trong một lớp học ngôn ngữ trên mực nước,,en,bạn sẽ cần phải tham gia kỳ thi xếp lớp ngôn ngữ,,en,Nếu bạn đang tham gia vào BUSD và muốn,,en,SKIP,,en,cấp độ,,en,bạn cũng nên đến tham dự kỳ thi xếp lớp,,en,Năm nay, kỳ thi sẽ được cung cấp trên,,en,Bạn không cần phải đăng ký trước thời hạn,,en,chỉ đến đúng giờ,,en,Một số sinh viên kết thúc kỳ thi,,en,và những người khác cần,,en,vì thế rất khó để nói rằng kỳ thi sẽ kéo dài trong bao lâu,,en,Cory Hendrickson,,en,coryhenrickson @ ber,,en,keley.net,,en,hoặc Beatriz Ferrer-Castro,,en,beatrizferrercas,,en,tr@berkeley.net,,en,Gặp gỡ vs Arroyo,,en NEW to Berkeley Unified School District and want to be in a language class above level 1, you will need to take the language placement exam.

If you are currently enrolled in BUSD and want to SKIP level 2 (3/4), you should also come to take the placement test.

This year the exam will be offered on April 28, 2018. The exam will be given on the second floor of the M building – located off Milvia above Channing. You do not need to sign up ahead of time, just come on time. Some students finish the exam in 45 minutes and others need 90 minutes, so it is difficult to say how long the exam will last. If you cannot attend the April session, there will be a make-up placement test in August 2018 (exact dates to be determined).

Không có bài kiểm tra ngôn ngữ cho sinh viên tham gia các cấp độ đầu của bất kỳ trong bốn ngôn ngữ. Placement for Longfellow, Vua, and Willard students currently studying French or Spanish will be determined by their current teacher.

Please contact Beatriz Ferrer-Castro beatrizferrercastr@berkeley.net với bất kỳ câu hỏi.

Toán học
The majority of students will be placed in Math 1, a course covering algebra, geometry, probability and statistics. Some students may test into an accelerated version of Math 1. Math placement testing for students interested in placing into Advanced Math 1 will take place in the BHS library for all non-BUSD students. sinh viên BUSD hiện tại sẽ tham dự kỳ thi xếp lớp tại các trường trung niên,,en,Các xét nghiệm sẽ diễn ra vào mùa xuân,,en. Tests will take place in Spring 2018, exact dates to be determined.

Students do not need to register or to bring anything to the test except a pencil; calculators are not allowed. The test will take one hour. Placement results will be mailed home along with lottery assignments in mid to late May.

Families of students with IEPs or 504 plans requiring accommodations should send info to feliciaphillips@berkeley.net

Information about when you will receive the results of these exams will be explained at the time of the test.

Các thông tin khác

Freshmen orientation will take place in August 2018. During orientation students will meet administrators, pick up their class schedule, textbooks, picture ID, and locker assignment. Ngoài ra, sẽ có các tour du lịch trong khuôn viên trường và một hội chợ hoạt động.

 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Bóng chuyền: Girls Varsity Tournament vs TBA (Trang chủ)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Chín 23, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: Berkeley cao - Donahue phòng tập thể dục
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: TBA Comments: Jacket Invitational
  Thủy cầu: Girls Varsity Tournament vs TBA (Away)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Chín 23, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: Contra Costa College
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: TBA
  American University (pd 1)
  Tháng Chín 24, 2018
  10:00 tại - 10:40 tại
  CCC D-221
  Columbia College (pd. 4)
  Tháng Chín 24, 2018
  1:09 pm - 1:52 pm
  CCC D-221
  Worcester Polytechnic Institute (WPI) (pd. 6)
  Tháng Chín 24, 2018
  2:45 pm - 3:30 pm
  CCC D-221
  Hockey: Girls Varsity Game vs Lick-Wilmerding (Away)
  Bắt đầu: 4:00 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 24, 2018 - 4:00 pm
  Nơi: Lick Wilmerding High School
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: Lick-Wilmerding
  Thủy cầu: Girls Varsity Game vs San Marin (Trang chủ)
  Bắt đầu: 5:00 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 24, 2018 - 5:00 pm
  Nơi: Trường Berkeley cao
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: San Marin
  Thủy cầu: Girls JV Game vs San Marin (Trang chủ)
  Bắt đầu: 6:00 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 24, 2018 - 6:00 pm
  Nơi: Trường Berkeley cao
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: San Marin
  AHA Classes (pds. 1-2)
  Tháng Chín 25, 2018
  8:30 tại - 10:40 tại
  CCC D-221
  Vanderbilt University (pd. 4)
  Tháng Chín 25, 2018
  12:30 pm - 1:30 pm
  CCC D-221
  Tennis: Girls Tất cả các cấp độ trận đấu vs Hayward,en (Away)
  Bắt đầu: 3:30 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 25, 2018 - 3:30 pm
  Nơi: Hayward High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Hayward
  Bóng chuyền: Girls Freshman Game vs San Leandro (Away)
  Bắt đầu: 4:00 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 25, 2018 - 4:00 pm
  Nơi: San Leandro cao - Main phòng tập thể dục
  Miêu tả: Type: conference Opponent: San Leandro