Hội Đồng Trường

SSC ByLaws | Site Council Members | Member Contact List

Math Tutoring Recommendation | Values Intervention Recommendation | Class Flexibility Recommendation

Ngày Thời gian Nơi Tài liệu
Tháng Sáu 11, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
May 8, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Tư 10, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Biển 13, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Hai 13, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Jan 9, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Mười Hai 12, 2017 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Mười Một 14, 2017 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Mười 19, 2017 4:00-6:00 Longfellow Elementary School Chương trình nghị sự
Tháng Mười 10, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
May 2, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
May 16, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Tư 17, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Biển 21, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Hai 21, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Jan 31, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Mười Hai 6, 2016 4:00-6:00 C213 Chương trình nghị sự
Tháng Sáu 7, 2016 4:00-6:00 C213 Chương trình nghị sự
May 17, 2016 4:00-6:00 Thư viện Chương trình nghị sự
May 9, 2016 4:00-6:00 Thư viện Chương trình nghị sự
Tháng Tư 19, 2016 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Chương trình nghị sựPhút
Biển 15, 2016 4:00-6:00 Phòng C-213,en Chương trình nghị sự
Tháng Hai 16, 2016 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Chương trình nghị sự
Jan 19, 2016 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Chương trình nghị sự
Tháng Mười Hai 12, 2015 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 17, 2015 4:15-6:15 Community Theatre Gallery Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 10, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
May 19, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
May 5, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 21, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Tư 7, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Biển 17, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 3, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 17, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Hai 3, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 20, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 6, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 2, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 18, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 4, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 7, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Sáu 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
May 28, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
May 20, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
May 6, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 29, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 15, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 18, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 04, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 07, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 03, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 19, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 15, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Sáu 4, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
May 21, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
May 7, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 30, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 16, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 19, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 15, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 18, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 20, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 13, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 30, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút

 

 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Golf: Girls All Levels Match vs San Leandro (Away)
  Bắt đầu: 3:00 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 3:00 pm
  Nơi: Monarch Bay
  Miêu tả: Type: conference Opponent: San Leandro
  Tennis: Girls All Levels Match vs Castro Valley (Trang chủ)
  Bắt đầu: 3:30 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 3:30 pm
  Nơi: Channing Toà án Way
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Castro Valley
  Thủy cầu: Girls Varsity Game vs Encinal (Away)
  Bắt đầu: 3:45 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 3:45 pm
  Nơi: Encinal, Texas High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Encinal
  Hockey: Cô gái JV game vs Đại học San Francisco (Trang chủ)
  Bắt đầu: 4:00 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 4:00 pm
  Nơi: Trường Berkeley cao - Sân vận động Jacket
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: University of San Francisco
  Bóng chuyền: Girls Freshman Game vs Piedmont (Trang chủ)
  Bắt đầu: 4:15 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 4:15 pm
  Nơi: Berkeley cao - Donahue phòng tập thể dục
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Piedmont
  Thủy cầu: Girls JV Game vs Encinal (Away)
  Bắt đầu: 4:30 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 4:30 pm
  Nơi: Encinal, Texas High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Encinal
  Cross Country: All Levels Center Meet vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 4:30 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 4:30 pm
  Nơi: Garin Regional Park -Hayward
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson Comments: All Foothill schools score against all Shoreline schools
  Hockey: Cô gái Varsity game vs Đại học San Francisco,en (Trang chủ)
  Bắt đầu: 5:15 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 5:15 pm
  Nơi: Trường Berkeley cao - Sân vận động Jacket
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: University of San Francisco
  Bóng chuyền: Cô gái JV game vs Piedmont,en (Trang chủ)
  Bắt đầu: 5:30 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 5:30 pm
  Nơi: Berkeley cao - Donahue phòng tập thể dục
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Piedmont
  Thủy cầu: Boys Varsity Game vs Encinal (Away)
  Bắt đầu: 5:45 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 5:45 pm
  Nơi: Encinal, Texas High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Encinal
  Thủy cầu: Boys JV Game vs Encinal (Away)
  Bắt đầu: 6:30 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 6:30 pm
  Nơi: Encinal, Texas High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Encinal
  Bóng chuyền: Cô gái Varsity game vs Piedmont (Trang chủ)
  Bắt đầu: 6:45 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 20, 2018 - 6:45 pm
  Nơi: Berkeley cao - Donahue phòng tập thể dục
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Piedmont