School Site Council

SSC Tuntuning | Site Miyembro ng Konseho | Listahan ng Contact Miyembro

Math Tutoring Rekomendasyon | Rekomendasyon Values ​​Intervention | Klase Kakayahang umangkop Rekomendasyon

Petsa Oras Lugar Mga dokumento
Pebrero 12, 2019 4:00-5:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Jan 8, 2019 4:00-5:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Hunyo 11, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Mayo 8, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Abril 10, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Dagat 13, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Pebrero 13, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Jan 9, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Disyembre 12, 2017 4:00-5:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Nobyembre 14, 2017 4:00-5:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Oktubre 19, 2017 4:00-6:00 Longfellow Elementary School Talaan ng pag-uusapan
Oktubre 10, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Mayo 2, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Mayo 16, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Abril 17, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Dagat 21, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Pebrero 21, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Jan 31, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Disyembre 6, 2016 4:00-6:00 C213 Talaan ng pag-uusapan
Hunyo 7, 2016 4:00-6:00 C213 Talaan ng pag-uusapan
Mayo 17, 2016 4:00-6:00 Aklatan Talaan ng pag-uusapan
Mayo 9, 2016 4:00-6:00 Aklatan Talaan ng pag-uusapan
Abril 19, 2016 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Talaan ng pag-uusapanMinuto
Dagat 15, 2016 4:00-6:00 Room C-213 Talaan ng pag-uusapan
Pebrero 16, 2016 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Talaan ng pag-uusapan
Jan 19, 2016 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Talaan ng pag-uusapan
Disyembre 12, 2015 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Talaan ng pag-uusapanMinuto
Nobyembre 17, 2015 4:15-6:15 Community Theatre Gallery Talaan ng pag-uusapanMinuto
Oktubre 10, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Mayo 19, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Mayo 5, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Abril 21, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Abril 7, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Dagat 17, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Dagat 3, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Pebrero 17, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Pebrero 3, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Jan 20, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Jan 6, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Disyembre 2, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Nobyembre 18, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Nobyembre 4, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Oktubre 7, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Hunyo 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Mayo 28, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Mayo 20, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Mayo 6, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Abril 29, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Abril 15, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Dagat 18, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Dagat 04, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Jan 07, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Disyembre 03, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Nobyembre 19, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Oktubre 15, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Hunyo 4, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Mayo 21, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Mayo 7, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Abril 30, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Abril 16, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Dagat 19, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Jan 15, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Disyembre 18, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Nobyembre 20, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Nobyembre 13, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Oktubre 30, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto