BHS BSEP Site Committee

This subcommittee of the School Site Council committee has a role in creating an annual budget for the funds that come to Berkeley High from the BSEP School Site Discretionary Fund. Ủy ban đánh giá các chương trình hiện đang nhận được tài trợ và xem xét các đề xuất tài trợ cho các chương trình mới hỗ trợ cho mục tiêu thành tích học sinh và trường học. Meets once (sometimes twice) a month Monday afternoon. The agenda and minutes follow below.
Ngày Thời gian Nơi Tài liệu
Tháng Hai 11, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 14, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 10, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Một 26, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Tư 23, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Tư 9, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Biển 12, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 12, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 8, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 11, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Một 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười 23, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Tư 17, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Biển 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 9, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 5, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 22, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 11, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 7, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười 26, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 13, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 23, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 12, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 1, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 17, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 20, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 28, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 21, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Biển 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 6, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 2, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 4, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Focal Junior College Meeting
  Tháng Hai 19, 2019
  10:30 tại - 11:30 tại
  EAOP (9th-10th grades @ Lunch)
  Tháng Hai 19, 2019
  11:30 tại - 12:30 pm
  Resume Workshop (pd. 4)
  Tháng Hai 19, 2019
  12:24 pm - 1:22 pm
  CCC D-221
  Talent Show Auditions week 2 (A-05)
  Tháng Hai 19, 2019
  3:30 pm - 5:00 pm
  A-05
  Đen cô gái Rise
  Tháng Hai 19, 2019
  3:45 pm - 5:00 pm
  D218 phòng
  Bóng chuyền: Boys Varsity Game vs Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 4:00 pm
  Kết thúc: Tháng Hai 19, 2019 - 4:00 pm
  Nơi: Tennyson High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Tennyson
  CSF Meeting (Bưa trưa)
  Tháng Hai 20, 2019
  11:30 tại - 12:30 pm
  Mở phòng tập thể dục Bóng rổ (Jacket phòng tập thể dục)
  Tháng Hai 20, 2019
  11:30 tại - 12:20 pm
  Jacket phòng tập thể dục
  Golf: Boys All Levels Match vs Arroyo, Mt. Eden (Trang chủ)
  Bắt đầu: 3:00 pm
  Kết thúc: Tháng Hai 20, 2019 - 3:00 pm
  Nơi: Tilden viên
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Arroyo, Mt. Eden
  Talent Show Auditions week 2 (A-05)
  Tháng Hai 20, 2019
  3:30 pm - 5:00 pm
  A-05
  các 9 LEAP Meeting (1st pd)
  Tháng Hai 21, 2019
  8:30 tại - 9:30 tại
  CCC D-221
  Green Dot Lunch
  Tháng Hai 21, 2019
  11:00 tại - 12:30 pm
  CCC D-221