BHS BSEP Site Committee

This subcommittee of the School Site Council committee has a role in creating an annual budget for the funds that come to Berkeley High from the BSEP School Site Discretionary Fund. Ủy ban đánh giá các chương trình hiện đang nhận được tài trợ và xem xét các đề xuất tài trợ cho các chương trình mới hỗ trợ cho mục tiêu thành tích học sinh và trường học. Meets once (sometimes twice) a month Monday afternoon. The agenda and minutes follow below.
Ngày Thời gian Nơi Tài liệu
Tháng Tư 23, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Tư 9, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Biển 12, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 12, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 8, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 11, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Một 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười 23, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Tư 17, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Biển 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 9, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 5, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 22, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 11, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 7, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười 26, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 13, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 23, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 12, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 1, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 17, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 20, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 28, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 21, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Biển 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 6, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 2, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 4, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Thủy cầu: Girls Varsity Tournament vs TBA (Away)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Chín 22, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: Contra Costa College
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: TBA
  Bóng chuyền: Girls Varsity Tournament vs TBA (Trang chủ)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Chín 23, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: Berkeley cao - Donahue phòng tập thể dục
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: TBA Comments: Jacket Invitational
  Thủy cầu: Girls Varsity Tournament vs TBA (Away)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Chín 23, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: Contra Costa College
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: TBA
  American University (pd 1)
  Tháng Chín 24, 2018
  10:00 tại - 10:40 tại
  CCC D-221
  Columbia College (pd. 4)
  Tháng Chín 24, 2018
  1:09 pm - 1:52 pm
  CCC D-221
  Worcester Polytechnic Institute (WPI) (pd. 6)
  Tháng Chín 24, 2018
  2:45 pm - 3:30 pm
  CCC D-221
  Hockey: Girls Varsity Game vs Lick-Wilmerding (Away)
  Bắt đầu: 4:00 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 24, 2018 - 4:00 pm
  Nơi: Lick Wilmerding High School
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: Lick-Wilmerding
  Thủy cầu: Girls Varsity Game vs San Marin (Trang chủ)
  Bắt đầu: 5:00 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 24, 2018 - 5:00 pm
  Nơi: Trường Berkeley cao
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: San Marin
  Thủy cầu: Girls JV Game vs San Marin (Trang chủ)
  Bắt đầu: 6:00 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 24, 2018 - 6:00 pm
  Nơi: Trường Berkeley cao
  Miêu tả: Type: nonconference Opponent: San Marin
  AHA Classes (pds. 1-2)
  Tháng Chín 25, 2018
  8:30 tại - 10:40 tại
  CCC D-221
  Vanderbilt University (pd. 4)
  Tháng Chín 25, 2018
  12:30 pm - 1:30 pm
  CCC D-221
  Tennis: Girls Tất cả các cấp độ trận đấu vs Hayward,en (Away)
  Bắt đầu: 3:30 pm
  Kết thúc: Tháng Chín 25, 2018 - 3:30 pm
  Nơi: Hayward High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Hayward