BHS BSEP Site Committee

This subcommittee of the School Site Council committee has a role in creating an annual budget for the funds that come to Berkeley High from the BSEP School Site Discretionary Fund. Ang komite ay sinusuri ang mga programa na kasalukuyang tumatanggap ng pondo at isinasaalang-alang ang mga panukala para sa pagpopondo ng mga bagong programa na sumusuporta sa mga nakakamit at school na mag-aaral ng mga layunin. Meets once (sometimes twice) a month Monday afternoon. The agenda and minutes follow below.
Petsa Oras Lugar Mga dokumento
Pebrero 11, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Jan 14, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Disyembre 10, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Nobyembre 26, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Abril 23, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Abril 9, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Dagat 12, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Pebrero 12, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Jan 8, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Disyembre 11, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Nobyembre 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Oktubre 23, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Abril 17, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Dagat 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Pebrero 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Jan 9, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Disyembre 5, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Pebrero 22, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Jan 11, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Disyembre 7, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan – Minuto
Oktubre 26, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Abril 13, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Dagat 23, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Dagat 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Pebrero 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Jan 12, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Disyembre 1, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Nobyembre 17, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Oktubre 20, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Abril 28, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Abril 21, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapan
Dagat 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Pebrero 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Jan 6, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Disyembre 2, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto
Nobyembre 4, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Building Talaan ng pag-uusapanMinuto