Nguồn bổ sung Web

Tên trang webMô tả trang webURL của trang web
Học ChoiceBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://ac.berkeleyschools.net/
Học viện Nghệ thuật và Nhân vănBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://aha.bhs.berkeleypta.org/
Nhóm Berkeley phát triển caoNhóm phát triển Trường Berkeley caohttp://bhsdg.org
Berkeley cao JazzBerkeley Chương trình Jazz caohttp://www.bhsjazz.org/
Berkeley cao PTACha mẹ duy trì trang web với thông tin chi tiết về BHS.http://bhs.berkeleypta.org
Berkeley International HSBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://bihs.berkeleyschools.net/
Trường học Berkeley UnifiedTrang web công cộng của Khu Học Chánh Berkeley Unified.http://berkeleyschools.net
BHS JacketSinh viên Berkeley cao của xuất bản báo.http://www.bhsjacket.com
BHS Thư việnBerkeley HS Thư viện trang webhttps://sites.google.com/a/berkeley.net/bhslibrary/
BHS lãnh đạo sinh viênNhóm lãnh đạo sinh viên tại BHShttp://berkeleyhighleadership.com
Truyền thông Nghệ thuật và Khoa họcBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://www.cas.bhs.berkeleypta.org/
Cộng đồng Quan hệ đối tác việnBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://www.bhscpa.org/
Màu xanh lá cây AcademyBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://sites.google.com/site/greenacademybhs/
MạnhTruy cập phụ huynh lớp sinh viên được cập nhật và tham dự.http://ps.berkeley.net
Công nghệ HelpdeskHệ thống để nhập các yêu cầu hỗ trợ công nghệ.http://helpdesk.berkeley.net

 • Latest Video from BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Water Polo: Girls Varsity Tournament vs TBA (Away)
  Starts: 12:00 am
  Ends: September 22, 2018 - 12:00 am
  Location: Contra Costa College
  Description: Type: nonconference Opponent: TBA
  Volleyball: Girls Varsity Tournament vs TBA (Home)
  Starts: 12:00 am
  Ends: September 23, 2018 - 12:00 am
  Location: Berkeley High - Donahue Gym
  Description: Type: nonconference Opponent: TBA Comments: Jacket Invitational
  Water Polo: Girls Varsity Tournament vs TBA (Away)
  Starts: 12:00 am
  Ends: September 23, 2018 - 12:00 am
  Location: Contra Costa College
  Description: Type: nonconference Opponent: TBA
  Hockey: Girls Varsity Game vs Lick-Wilmerding (Away)
  Starts: 4:00 pm
  Ends: September 24, 2018 - 4:00 pm
  Location: Lick Wilmerding High School
  Description: Type: nonconference Opponent: Lick-Wilmerding
  Water Polo: Girls Varsity Game vs San Marin (Home)
  Starts: 5:00 pm
  Ends: September 24, 2018 - 5:00 pm
  Location: Berkeley High School
  Description: Type: nonconference Opponent: San Marin
  Water Polo: Girls JV Game vs San Marin (Home)
  Starts: 6:00 pm
  Ends: September 24, 2018 - 6:00 pm
  Location: Berkeley High School
  Description: Type: nonconference Opponent: San Marin
  Tennis: Girls All Levels Match vs Hayward (Away)
  Starts: 3:30 pm
  Ends: September 25, 2018 - 3:30 pm
  Location: Hayward High School
  Description: Type: conference Opponent: Hayward
  Water Polo: Boys JV Game vs San Leandro (Home)
  Starts: 4:00 pm
  Ends: September 25, 2018 - 4:00 pm
  Location: Berkeley High School
  Description: Type: conference Opponent: San Leandro
  Volleyball: Girls Freshman Game vs San Leandro (Away)
  Starts: 4:00 pm
  Ends: September 25, 2018 - 4:00 pm
  Location: San Leandro High - Main Gym
  Description: Type: conference Opponent: San Leandro
  Water Polo: Girls JV Game vs San Leandro (Home)
  Starts: 4:45 pm
  Ends: September 25, 2018 - 4:45 pm
  Location: Berkeley High School
  Description: Type: conference Opponent: San Leandro
  Volleyball: Girls JV Game vs San Leandro (Away)
  Starts: 5:15 pm
  Ends: September 25, 2018 - 5:15 pm
  Location: San Leandro High - Main Gym
  Description: Type: conference Opponent: San Leandro
  Hockey: Girls JV Game vs Lick-Wilmerding (Home)
  Starts: 5:15 pm
  Ends: September 25, 2018 - 5:15 pm
  Location: Berkeley High School - Jacket Stadium
  Description: Type: nonconference Opponent: Lick-Wilmerding