Nguồn bổ sung Web

Tên trang webMô tả trang webURL của trang web
Học ChoiceBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://ac.berkeleyschools.net/
Học viện Nghệ thuật và Nhân vănBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://aha.bhs.berkeleypta.org/
Nhóm Berkeley phát triển caoNhóm phát triển Trường Berkeley caohttp://bhsdg.org
Berkeley cao JazzBerkeley Chương trình Jazz caohttp://www.bhsjazz.org/
Berkeley cao PTACha mẹ duy trì trang web với thông tin chi tiết về BHS.http://bhs.berkeleypta.org
Berkeley International HSBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://bihs.berkeleyschools.net/
Trường học Berkeley UnifiedTrang web công cộng của Khu Học Chánh Berkeley Unified.http://berkeleyschools.net
BHS JacketSinh viên Berkeley cao của xuất bản báo.http://www.bhsjacket.com
BHS Thư việnBerkeley HS Thư viện trang webhttps://sites.google.com/a/berkeley.net/bhslibrary/
BHS lãnh đạo sinh viênNhóm lãnh đạo sinh viên tại BHShttp://berkeleyhighleadership.com
Truyền thông Nghệ thuật và Khoa họcBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://www.cas.bhs.berkeleypta.org/
Cộng đồng Quan hệ đối tác việnBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://www.bhscpa.org/
Màu xanh lá cây AcademyBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://sites.google.com/site/greenacademybhs/
MạnhTruy cập phụ huynh lớp sinh viên được cập nhật và tham dự.http://ps.berkeley.net
Công nghệ HelpdeskHệ thống để nhập các yêu cầu hỗ trợ công nghệ.http://helpdesk.berkeley.net

 • Latest Video from BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Focal Junior College Meeting
  February 19, 2019
  10:30 am - 11:30 am
  EAOP (9th-10th grades @ Lunch)
  February 19, 2019
  11:30 am - 12:30 pm
  Resume Workshop (pd. 4)
  February 19, 2019
  12:24 pm - 1:22 pm
  CCC D-221
  Talent Show Auditions week 2 (A-05)
  February 19, 2019
  3:30 pm - 5:00 pm
  A-05
  Black Girls Rise
  February 19, 2019
  3:45 pm - 5:00 pm
  Room D218
  Volleyball: Boys Varsity Game vs Tennyson (Away)
  Starts: 4:00 pm
  Ends: February 19, 2019 - 4:00 pm
  Location: Tennyson High School
  Description: Type: conference Opponent: Tennyson
  Open Gym Basketball (Jacket Gym)
  February 20, 2019
  11:30 am - 12:20 pm
  Jacket Gym
  CSF Meeting (Lunch)
  February 20, 2019
  11:30 am - 12:30 pm
  Golf: Boys All Levels Match vs Arroyo, Mt. Eden (Home)
  Starts: 3:00 pm
  Ends: February 20, 2019 - 3:00 pm
  Location: Tilden Park
  Description: Type: conference Opponent: Arroyo, Mt. Eden
  Talent Show Auditions week 2 (A-05)
  February 20, 2019
  3:30 pm - 5:00 pm
  A-05
  U 9 LEAP Meeting (1st pd)
  February 21, 2019
  8:30 am - 9:30 am
  CCC D-221
  Green Dot Lunch
  February 21, 2019
  11:00 am - 12:30 pm
  CCC D-221