Work permit

Mga mag-aaral Maaari Makamit ang mga pahintulot ng Trabaho Sa pamamagitan ng Opisina ng Registrar ni D173:

  1. Bisitahin ang opisina sa Registrar Berkeley High sa room D173, sulok ng Allston at Milvia.
  2. Mga mag-aaral pick up ang layunin ng Work form sa tanggapan ng registrar ni, D173.
  3. Tatlong mga bahagi kailangan pang mapunan: mag-aaral / tagapag-empleyo / magulang.
  4. Ang mag-aaral ay nagbabalik ang nakumpletong form sa tanggapan ng registrar ni.
  5. Tatlong araw mamaya ang mag-aaral pagdating sa tanggapan ng registrar na muli at tumatanggap ng mga opisyal na permit.