Bart Thông tin vé 2017-18

Chương trình này là dành cho Berkeley học sinh phổ thông chỉ (13 để 18 tuổi)

Tickets can only be used Monday through Friday for travel to and from home and school

related activities.

 • Sinh viên có thể đi xe tại một 50% giảm giá, the face value of the ticket is $32.00 và bán cho $16.00
 • Sinh viên Giảm giá vé có đi xe tính năng tiền thưởng cuối cùng (nếu một vé có một khuôn mặt giá trị còn lại của $0.05, các sinh viên có thể đi đến bất kỳ trạm $0.05 regardless of the actual fare
 • Tickets are ordered on-site through the BHS Parent Resource Center during the first week of every month. Đơn đặt hàng vé này sau đó được gửi tới Bart và trở về BHS bởi FEDX không muộn hơn (6-8) BART ngày làm việc. Học sinh sẽ được thông báo để nhận vé thông qua Thông báo Bulletin hàng ngày của nhà trường. Tất cả các vé đã ra lệnh phải được đón 3 ngày trước ngày đặt hàng mới hoặc vé sẽ được bán. Refunds will be given to students who did not pick up tickets.
 • Orders are taken at LUNCHTIME ONLY! In room D-224, tầng trong tòa nhà quản lý chính (D Xây dựng).
 • Học sinh có thể mua tới 4 tickets per month during the posted order dates. Please see future order dates below, tất cả doanh số bán hàng TIỀN CHỈ, Không có kiểm tra!!
 • Không Lose vé của bạn! Trung tâm chuyên cũng không Bart sẽ thay thế vé mất hoặc đánh cắp
 • Giữ vé của bạn an toàn bằng cách sử dụng các Bart vé giữ áo khoác dành cho bạn khi bạn nhận vé của bạn. Giữ vé đi từ nam châm, bàn là, phím, máy nước và rửa.
 • Nếu vé không làm việc hoặc có được học sinh khử từ có thể mất vé đến Trung tâm dịch vụ khách hàng Bart tại Merritt Trạm Hồ và nhận được một vé trao đổi. NHỚ RẰNG VÉ là một nửa giá do đó, để trao đổi một vé sử dụng; you must pay any difference between the cash value of the old ticket and $16.00. If you prefer to have a check sent to you for the cash value of the ticket, gửi vé bị hư hỏng để: BART – Refunds, 300 Lakeside Drive-LKS22, Oakland, Ca 94612.

2017-2018 Bart ticket order dates:

06 Tháng Chín và thứ 7,,en,04 tháng 10 và 5,,en,1 tháng 11 và 2,,en,06 Tháng mười hai và thứ 7,,en,10 tháng 1 và 11,,en,Ngày 07 tháng 2 và thứ 8,,en,07 tháng 3 và thứ 8,,en,11 tháng 4 và 12,,en,09 Tháng 5 và thứ 10,,en,là thứ tự cuối cùng cho năm học,,en
October 4th and 5th
November 1st and 2nd
December 6th and 7th
January 10th and 11th
February 7th and 8th
March 7th and 8th
April 11th and 12th
May 9th and 10th

(Ghi: May, is the last order for the school year)
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Lacrosse: Girls Varsity Game vs TBA (Away)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Tư 28, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: Oakland Tech High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA
  Tennis: Boys All Levels Championships vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Tư 28, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: TBA
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Lacrosse: Girls JV Game vs TBA (Away)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Tư 28, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: Oakland Tech High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA
  Tennis: Boys All Levels Championships vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 11:00 tại
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 11:00 tại
  Nơi: TBA
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, Tennyson
  Lớp Laurel của (5thứ)
  Tháng Tư 27, 2018
  1:30 pm - 2:30 pm
  Bóng chày: Boys JV Game vs Alameda (Away)
  Bắt đầu: 4:00 pm
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 4:00 pm
  Nơi: Alameda High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Alameda
  Bóng chày: Boys Varsity Game vs Alameda (Trang chủ)
  Bắt đầu: 4:00 pm
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 4:00 pm
  Nơi: Berkeley cao - Tim Moellering Dòng
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Alameda
  Bóng chuyền: Boys Varsity Game vs San Leandro (Away) (Ngày thay đổi từ 04-17-18)
  Bắt đầu: 4:30 pm
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 4:30 pm
  Nơi: San Leandro cao - KTF phòng tập thể dục
  Miêu tả: Type: conference Opponent: San Leandro
  Softball: Girls JV Game vs Bishop O'Dowd (Trang chủ)
  Bắt đầu: 7:00 pm
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 7:00 pm
  Nơi: Trường Berkeley cao
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Bishop O'Dowd
  Softball: Girls Varsity Game vs Bishop O'Dowd (Away)
  Bắt đầu: 7:00 pm
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 7:00 pm
  Nơi: Castro Valley Community Center
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Bishop O'Dowd
  Tennis: Boys All Levels Championships vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Tư 29, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: TBA
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Girls Lacrosse
  Tháng Tư 28, 2018
  9:00 tại - 12:00 pm