Trung tâm y tế

BHS HEALTH CENTER

Call or drop-in for an appointment:

HOURS:

Thứ hai 10:00am – 4:00pm (closed 1:00pm-2:00pm for lunch)

Thứ baThứ Sáu 8:30am-4pm (closed 12:15pm-1:15pm for lunch)

Điện thoại: (510) 644-6965
Nơi: Room H105

SERVICES OFFERED:

FIRST AID
· Điều trị bệnh nhẹ & chấn thương
· Immunizations
· Referrals to on-going care
MEDICAL
· Sàng lọc & điều trị của STD
· Reproductive & sexual health services
· HIV Prevention & Testing
· Referrals to community providers
HEALTH EDUCATION
· Reproductive and sexual health education
· Healthy relationship counseling
· STI/HIV education, testing, and prevention
· Rượu, tobacco, and drug prevention
COUNSELING/THERAPY
· Cá nhân & nhóm tư vấn
· Cuộc khủng hoảng can thiệp
· Mối quan hệ tư vấn
· Tư vấn gia đình
· Xử lý stress
· Trầm cảm
You might want to come to counseling if you…
· … want a space that’s safe and confidential to talk (về bất cứ điều gì)
· …are feeling overwhelmed, căng thẳng, hoặc lo lắng về những điều xảy ra trong cuộc sống của họ, hoặc chỉ là cảm giác
· …have had a difficult thing happen to them or someone they know or love
· …are questioning their sexual orientation or gender expression
· …are experiencing racism or any other form of discrimination

*If you are experiencing a crisis, you can call Crisis Support Services at 1-800-309-2131 or the Suicide Prevention Line at 1-800-273-8255. In case of a life threatening situation, please call 911 or go to the nearest emergency room*

Nhiệm vụ: Berkeley Trường cao Trung tâm Y tế trao quyền cho thanh thiếu niên chịu trách nhiệm cho thể chất của họ, cảm xúc, sức khỏe và xã hội bằng cách tham gia vào thế mạnh của họ, kinh nghiệm, và kiến ​​thức. Trung tâm Y tế cung cấp truy cập để chăm sóc văn hóa thích hợp thông qua một sự kết hợp của các dịch vụ trực tiếp, quan hệ đối tác, và giới thiệu đến các tài nguyên cộng đồng.

 

 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Không có trường- Malcom X Birthday Holiday
  May 22, 2018
  12:00 tại - 12:00 tại
  Activism Fair (Basketball courts next to M Gym)
  May 23, 2018
  9:30 tại - 3:30 pm
  Basketball courts next to M Gym
  US Army Info (Lunch for gr.11th-12th & 6th pd for Srs who are free)
  May 23, 2018
  11:38 tại - 12:18 pm
  Không có trường- Memorial Day Holiday
  May 29, 2018
  12:00 tại - 12:00 tại
  Trades Fair (Lunch-4th pd)
  May 30, 2018
  11:38 tại - 1:22 pm
  CCC D-221
  College Essay Workshop (CCC)
  May 30, 2018
  6:30 pm - 8:30 pm
  CCC
  Chicano Latino tốt nghiệp (M Gym)
  Tháng Sáu 2, 2018
  10:00 tại - 5:00 pm
  M Gym
  Công nghệ sinh học tốt nghiệp,en (pds. 3thứ, bưa trưa, 4thứ)
  Tháng Sáu 7, 2018
  10:30 tại - 1:30 pm
  CCC D-221
  BIHS tốt nghiệp
  Tháng Sáu 8, 2018
  4:45 pm - 7:30 pm
  Berkeley Community Theater
  Berkeley Athletic Fund Meeting
  Tháng Sáu 11, 2018
  7:00 pm - 9:30 pm
  Berkeley Thư viện Trung học
  UBCKNN họp (Conf Rm B)
  Tháng Sáu 12, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Hội nghị Phòng B
  Ngày cuối cùng của trường,en- Tốt nghiệp '18,en
  Tháng Sáu 16, 2018
  12:00 tại - 12:00 tại