Trung tâm Career College

Các Berkeley High School College và Trung tâm Hướng nghiệp (CCC) cung cấp một loạt các tài nguyên cho kế hoạch đại học và nghề nghiệp. CCC là một nơi mà sinh viên có thể đến để có được thông tin về hai và bốn trường cao đẳng và các trường đại học năm, thử nghiệm và chuẩn bị thử nghiệm, hỗ trợ tài chính và học bổng, khả năng nghề nghiệp và đại học chuyên ngành mô tả.

Phối hợp với các cố vấn học thuật, chúng tôi tiếp tục làm việc xây dựng một nền văn hóa đại học sẽ toàn diện cho tất cả học sinh. Ngoài các cuộc hẹn theo lịch trình, học sinh được chào đón đến với CCC trong bữa ăn trưa hoặc sau giờ học để sử dụng các nguồn lực, nhận được trợ giúp dạy kèm, nghiên cứu, hoặc ăn trưa. Trong khi chúng tôi hỗ trợ tất cả học sinh, phần lớn các cuộc hẹn cá nhân được lên kế hoạch cho người cao niên và thiếu nhi. Hẹn cao cấp sẽ bắt đầu vào tháng Chín và tiếp tục vào học kỳ mùa xuân, và các cuộc hẹn cơ sở sẽ bắt đầu vào đầu tháng ba.

Phòng D221
1980 Allston Way
Berkeley, CA 94704

Thứ Hai đến Thứ Sáu
8:00giờ sáng đến 4:00pm

Lễ tân Điện thoại: 510-644-4583

Cố vấn đại học cung cấp cho tất cả sinh viên đại học và kế hoạch nghề nghiệp, bao gồm cả:

 • Quá trình nhập học đại học
 • Trợ giúp thông tin tài chính và hỗ trợ ứng dụng
 • Đêm trường đại học thông tin cho học sinh và phụ huynh
 • Kiểm tra tuyển sinh đại học chuẩn bị và đăng ký
 • Campus thăm từ tuyển sinh đại học và các chuyên gia viện trợ tài chính

Melanie Aguas, Trường Cao đẳng Tư vấn
Điện thoại: 510-644-4576

James Dopman, Cố vấn nghề nghiệp

Brianna Brooks, Advisor Fellow (9thứ & 10th grade)

Mary Jacobs, College Career Center Assistant
Điện thoại: 510-644-4583

Trường Hồ Sơ (2016-17)

Brochure thông tin

Test Prep

Mometrix Test Prep Academy có câu hỏi thực hành miễn phí và hướng dẫn cho nhiều bài kiểm tra bao gồm PSAT, SATACT. Các video hướng dẫn toán học là rất hữu ích.

Trường Cao đẳng Kế hoạch

In addition to the resources available at the CCC, checkout the list of general online resources, BHS’s own College and Career Handbooks and team of professional college essay readers, các calendar of visiting colleges and information about applying online, and the list of career opportunities – jobs, volunteer positions and internships – maintained by James Dopman (jamesdopman@berkeley.net).

Information Nights for Parents/Guardians of Seniors

College Information Night
Thứ ba, Tháng Chín 12, 2017
6:30 - 8:30pm
BHS Thư viện
Presentation: College Info Night_Parents of Seniors_Class of 2018


Financial Aid Information Night
THỨ NĂM, Tháng Mười 5, 2017
6:30 - 8:30pm
BHS Thư viện
Financial Aid Info Night_Parents of Seniors_Class of 2018

Tiền 4 College Night
for Seniors and their Parents/Guardians

Work on FAFSA and Dream Act applications with Financial Aid experts!
THỨ NĂM, NOVEMBER 9, 2017
6:30 - 8:30pm
BHS Library and CCC

 

 

 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 16, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 17, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Mathletes tournament (East gallery of community theatre)
  Tháng một 17, 2018
  3:45 pm - 5:15 pm
  East gallery of community theatre
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 18, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  BIHS Parent Advisory Council (Conf Room B)
  Tháng một 19, 2018
  8:00 tại - 9:30 tại
  Conf Room B
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 19, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 22, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 23, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 24, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 25, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Nhân viên Appreciation trưa (Food Court)
  Tháng một 26, 2018
  12:00 pm - 2:00 pm
  Food Court
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 26, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC