• Pinakabagong Video mula sa BHS


    BHS Promotional Video

  • Upcoming BHS Events

    Putbol: Varsity First Day of NCS Practice vs TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
    Nagsisimula: 8:00 sa
    Natapos ang: Hulyo 30, 2018 - 8:00 sa
    Lugar: TBA
    Paglalarawan: Type: conference Opponent: TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
    Volleyball: Girls JV First Day of NCS Practice vs TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
    Nagsisimula: 8:00 sa
    Natapos ang: Agosto 6, 2018 - 8:00 sa
    Lugar: TBA
    Paglalarawan: Type: conference Opponent: TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
    Volleyball: Girls Varsity First Day of NCS Practice vs TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
    Nagsisimula: 8:00 sa
    Natapos ang: Agosto 6, 2018 - 8:00 sa
    Lugar: TBA
    Paglalarawan: Type: conference Opponent: TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
    Volleyball: Girls Freshman First Day of NCS Practice vs TBA, Pamilihan, Berkeley, Castro Valley, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
    Nagsisimula: 8:00 sa
    Natapos ang: Agosto 6, 2018 - 8:00 sa
    Lugar: TBA
    Paglalarawan: Type: conference Opponent: TBA, Pamilihan, Berkeley, Castro Valley, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro
    Volleyball: Girls Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Newark Memorial, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
    Nagsisimula: 6:30 pm
    Natapos ang: Agosto 13, 2018 - 6:30 pm
    Lugar: Hayward High A-Hall
    Paglalarawan: Type: conference Opponent: TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Newark Memorial, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
    Putbol: Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
    Nagsisimula: 7:30 pm
    Natapos ang: Agosto 13, 2018 - 7:30 pm
    Lugar: Hayward High A-Hall
    Paglalarawan: Type: conference Opponent: TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
    SSC Meeting (Conf Rm B,en)
    Agosto 14, 2018
    4:00 pm - 6:00 pm
    BHS- Conference Room B
    Cross Country: All Levels Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
    Nagsisimula: 6:00 pm
    Natapos ang: Agosto 14, 2018 - 6:00 pm
    Lugar: Hayward High A-Hall
    Paglalarawan: Type: conference Opponent: TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
    Tenis: Girls All Levels Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
    Nagsisimula: 6:45 pm
    Natapos ang: Agosto 14, 2018 - 6:45 pm
    Lugar: Hayward High A-Hall
    Paglalarawan: Type: conference Opponent: TBA, Pamilihan, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
    Water Polo: Boys Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Pamilihan, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
    Nagsisimula: 7:30 pm
    Natapos ang: Agosto 14, 2018 - 7:30 pm
    Lugar: Hayward High A-Hall
    Paglalarawan: Type: conference Opponent: TBA, Pamilihan, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro
    Water Polo: Girls Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Pamilihan, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
    Nagsisimula: 7:30 pm
    Natapos ang: Agosto 14, 2018 - 7:30 pm
    Lugar: Hayward High A-Hall
    Paglalarawan: Type: conference Opponent: TBA, Pamilihan, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro
    Water Polo: Boys JV Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Pamilihan, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
    Nagsisimula: 7:30 pm
    Natapos ang: Agosto 14, 2018 - 7:30 pm
    Lugar: Hayward High A-Hall
    Paglalarawan: Type: conference Opponent: TBA, Pamilihan, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro