Trung tâm Phụ Huynh Resource

Thông tin liên hệ: (510) 644-8524
Tọa lạc tại: Về Berkeley cao Xây dựng trường học chính, 2Tầng
Hoạt động hàng ngày từ 8:30 tại – 3:30pm

Trung tâm Tài nguyên Phụ Huynh Đối là gì

Trung tâm tài nguyên phụ huynh là một nơi mà cha mẹ có thể đến và cảm thấy chào đón, có một cảm giác thân thuộc và được yên tâm rằng những ý tưởng của họ, mối quan tâm, và dùng thử có giá trị và sẽ được giải quyết một cách kịp thời. Nhân viên với hai Liaisons Phụ Huynh, Trung tâm cung cấp một môi trường an toàn và chu đáo cho việc phát triển, học tập và kết nối. Trong suốt các năm học trung tâm sẽ cung cấp một loạt các hội thảo và đào tạo được thiết kế để tăng năng lực của bạn như là cha mẹ cũng như tối đa hóa những kinh nghiệm học tập của trẻ em của bạn.

Mục tiêu của chúng tôi

Mục tiêu chính của Trung tâm tài nguyên phụ huynh là để phục vụ tất cả các gia đình của trường Berkeley cao, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào cha mẹ tước quyền công dân của màu sắc. Trung tâm phục vụ như một phương tiện để khuyến khích cha mẹ, trường học và cộng đồng quan hệ đối tác. Thông qua các bậc cha mẹ trung tâm sẽ đạt được truy cập thông tin và dịch vụ sẽ giúp con cái của họ điều hướng Berkeley trường trung học để thành công.

Cốt lõi Dịch vụ

 • Giới thiệu tham gia / nguồn lực
 • Vận động Kỹ năng (Hội thảo)
 • Thông tin phổ biến
 • Phụ huynh vận động
 • Sức khỏe Gia đình & Wellness
 • Tây Ban Nha song ngữ dịch
 • Cộng đồng Quan hệ đối tác
 • Drop-Trong sẵn có
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Không có trường- Memorial Day Holiday
  May 29, 2018
  12:00 tại - 12:00 tại
  Trades Fair (Lunch-4th pd)
  May 30, 2018
  11:38 tại - 1:22 pm
  CCC D-221
  College Essay Workshop (CCC)
  May 30, 2018
  6:30 pm - 8:30 pm
  CCC
  Chicano Latino tốt nghiệp (M Gym)
  Tháng Sáu 2, 2018
  10:00 tại - 5:00 pm
  M Gym
  Công nghệ sinh học tốt nghiệp,en (pds. 3thứ, bưa trưa, 4thứ)
  Tháng Sáu 7, 2018
  10:30 tại - 1:30 pm
  CCC D-221
  BIHS tốt nghiệp
  Tháng Sáu 8, 2018
  4:45 pm - 7:30 pm
  Berkeley Community Theater
  Berkeley Athletic Fund Meeting
  Tháng Sáu 11, 2018
  7:00 pm - 9:30 pm
  Berkeley Thư viện Trung học
  UBCKNN họp (Conf Rm B)
  Tháng Sáu 12, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Hội nghị Phòng B
  Ngày cuối cùng của trường,en- Tốt nghiệp '18,en
  Tháng Sáu 16, 2018
  12:00 tại - 12:00 tại
  UBCKNN họp (Conf Rm B)
  Tháng Bảy 10, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Hội nghị Phòng B
  UBCKNN họp (Conf Rm B)
  Oai phong 14, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Hội nghị Phòng B
  9th Grade Freshman Orientation (Donahue phòng tập thể dục + 54 classrooms)
  Oai phong 22, 2018
  7:00 tại - 12:00 pm
  Donahue phòng tập thể dục + 54 classrooms