Hội Đồng Trường

SSC ByLaws | Site Council Members | Member Contact List

Math Tutoring Recommendation | Values Intervention Recommendation | Class Flexibility Recommendation

Ngày Thời gian Nơi Tài liệu
May 8, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Tư 10, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Biển 13, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Hai 13, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Jan 9, 2018 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Mười Hai 12, 2017 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Mười Một 14, 2017 4:00-5:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Mười 19, 2017 4:00-6:00 Longfellow Elementary School Chương trình nghị sự
Tháng Mười 10, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
May 2, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
May 16, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Tư 17, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Biển 21, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Hai 21, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Jan 31, 2017 4:00-6:00 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Mười Hai 6, 2016 4:00-6:00 C213 Chương trình nghị sự
Tháng Sáu 7, 2016 4:00-6:00 C213 Chương trình nghị sự
May 17, 2016 4:00-6:00 Thư viện Chương trình nghị sự
May 9, 2016 4:00-6:00 Thư viện Chương trình nghị sự
Tháng Tư 19, 2016 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Chương trình nghị sựPhút
Biển 15, 2016 4:00-6:00 Phòng C-213,en Chương trình nghị sự
Tháng Hai 16, 2016 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Chương trình nghị sự
Jan 19, 2016 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Chương trình nghị sự
Tháng Mười Hai 12, 2015 4:00-6:00 Community Theatre Gallery Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 17, 2015 4:15-6:15 Community Theatre Gallery Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 10, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
May 19, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
May 5, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 21, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Tư 7, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Biển 17, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 3, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 17, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Tháng Hai 3, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 20, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 6, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 2, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 18, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 4, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 7, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Sáu 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
May 28, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
May 20, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
May 6, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 29, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 15, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 18, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 04, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 07, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 03, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 19, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 15, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Sáu 4, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
May 21, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
May 7, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 30, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 16, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 19, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 15, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 18, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 20, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 13, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 30, 2012 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút

 

 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Không có trường- Malcom X Birthday Holiday
  May 22, 2018
  12:00 tại - 12:00 tại
  Activism Fair (Basketball courts next to M Gym)
  May 23, 2018
  9:30 tại - 3:30 pm
  Basketball courts next to M Gym
  US Army Info (Lunch for gr.11th-12th & 6th pd for Srs who are free)
  May 23, 2018
  11:38 tại - 12:18 pm
  Không có trường- Memorial Day Holiday
  May 29, 2018
  12:00 tại - 12:00 tại
  Trades Fair (Lunch-4th pd)
  May 30, 2018
  11:38 tại - 1:22 pm
  CCC D-221
  College Essay Workshop (CCC)
  May 30, 2018
  6:30 pm - 8:30 pm
  CCC
  Chicano Latino tốt nghiệp (M Gym)
  Tháng Sáu 2, 2018
  10:00 tại - 5:00 pm
  M Gym
  Công nghệ sinh học tốt nghiệp,en (pds. 3thứ, bưa trưa, 4thứ)
  Tháng Sáu 7, 2018
  10:30 tại - 1:30 pm
  CCC D-221
  BIHS tốt nghiệp
  Tháng Sáu 8, 2018
  4:45 pm - 7:30 pm
  Berkeley Community Theater
  Berkeley Athletic Fund Meeting
  Tháng Sáu 11, 2018
  7:00 pm - 9:30 pm
  Berkeley Thư viện Trung học
  UBCKNN họp (Conf Rm B)
  Tháng Sáu 12, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Hội nghị Phòng B
  Ngày cuối cùng của trường,en- Tốt nghiệp '18,en
  Tháng Sáu 16, 2018
  12:00 tại - 12:00 tại