BHS BSEP Site Committee

This subcommittee of the School Site Council committee has a role in creating an annual budget for the funds that come to Berkeley High from the BSEP School Site Discretionary Fund. Ủy ban đánh giá các chương trình hiện đang nhận được tài trợ và xem xét các đề xuất tài trợ cho các chương trình mới hỗ trợ cho mục tiêu thành tích học sinh và trường học. Meets once (sometimes twice) a month Monday afternoon. The agenda and minutes follow below.
Ngày Thời gian Nơi Tài liệu
Tháng Tư 23, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Tư 9, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Biển 12, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 12, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 8, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 11, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Một 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười 23, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Tư 17, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Biển 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 9, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 5, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 22, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 11, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 7, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười 26, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 13, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 23, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 12, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 1, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 17, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 20, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 28, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 21, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Biển 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 6, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 2, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 4, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Lacrosse: Girls Varsity Game vs TBA (Away)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Tư 28, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: Oakland Tech High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA
  Tennis: Boys All Levels Championships vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Tư 28, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: TBA
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Lacrosse: Girls JV Game vs TBA (Away)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Tư 28, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: Oakland Tech High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA
  Tennis: Boys All Levels Championships vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 11:00 tại
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 11:00 tại
  Nơi: TBA
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, Tennyson
  Lớp Laurel của (5thứ)
  Tháng Tư 27, 2018
  1:30 pm - 2:30 pm
  Bóng chày: Boys JV Game vs Alameda (Away)
  Bắt đầu: 4:00 pm
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 4:00 pm
  Nơi: Alameda High School
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Alameda
  Bóng chày: Boys Varsity Game vs Alameda (Trang chủ)
  Bắt đầu: 4:00 pm
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 4:00 pm
  Nơi: Berkeley cao - Tim Moellering Dòng
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Alameda
  Bóng chuyền: Boys Varsity Game vs San Leandro (Away) (Ngày thay đổi từ 04-17-18)
  Bắt đầu: 4:30 pm
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 4:30 pm
  Nơi: San Leandro cao - KTF phòng tập thể dục
  Miêu tả: Type: conference Opponent: San Leandro
  Softball: Girls JV Game vs Bishop O'Dowd (Trang chủ)
  Bắt đầu: 7:00 pm
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 7:00 pm
  Nơi: Trường Berkeley cao
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Bishop O'Dowd
  Softball: Girls Varsity Game vs Bishop O'Dowd (Away)
  Bắt đầu: 7:00 pm
  Kết thúc: Tháng Tư 27, 2018 - 7:00 pm
  Nơi: Castro Valley Community Center
  Miêu tả: Type: conference Opponent: Bishop O'Dowd
  Tennis: Boys All Levels Championships vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 12:00 tại
  Kết thúc: Tháng Tư 29, 2018 - 12:00 tại
  Nơi: TBA
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Girls Lacrosse
  Tháng Tư 28, 2018
  9:00 tại - 12:00 pm