BHS BSEP Site Committee

This subcommittee of the School Site Council committee has a role in creating an annual budget for the funds that come to Berkeley High from the BSEP School Site Discretionary Fund. Ủy ban đánh giá các chương trình hiện đang nhận được tài trợ và xem xét các đề xuất tài trợ cho các chương trình mới hỗ trợ cho mục tiêu thành tích học sinh và trường học. Meets once (sometimes twice) a month Monday afternoon. The agenda and minutes follow below.
Ngày Thời gian Nơi Tài liệu
Tháng Tư 23, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Tư 9, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Biển 12, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 12, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 8, 2018 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 11, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Một 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười 23, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Tư 17, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Biển 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 13, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 9, 2017 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 5, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Hai 22, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Jan 11, 2016 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười Hai 7, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự – Phút
Tháng Mười 26, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 13, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 23, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Biển 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 9, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 12, 2015 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 1, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 17, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười 20, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 28, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Tư 21, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sự
Biển 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Hai 3, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Jan 6, 2014 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Hai 2, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
Tháng Mười Một 4, 2013 4:15-6:15 Conf Room B, D Xây dựng Chương trình nghị sựPhút
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Bóng đá: Varsity First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 8:00 tại
  Kết thúc: Tháng Bảy 30, 2018 - 8:00 tại
  Nơi: TBA
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Bóng chuyền: Girls JV First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 8:00 tại
  Kết thúc: Oai phong 6, 2018 - 8:00 tại
  Nơi: TBA
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Bóng chuyền: Girls Varsity First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 8:00 tại
  Kết thúc: Oai phong 6, 2018 - 8:00 tại
  Nơi: TBA
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Bóng chuyền: Girls Freshman First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
  Bắt đầu: 8:00 tại
  Kết thúc: Oai phong 6, 2018 - 8:00 tại
  Nơi: TBA
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro
  Bóng chuyền: Girls Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Newark Memorial, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 6:30 pm
  Kết thúc: Oai phong 13, 2018 - 6:30 pm
  Nơi: Hayward High A-Hall
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Newark Memorial, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Bóng đá: Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 7:30 pm
  Kết thúc: Oai phong 13, 2018 - 7:30 pm
  Nơi: Hayward High A-Hall
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  UBCKNN họp (Conf Rm B)
  Oai phong 14, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Hội nghị Phòng B
  Cross Country: All Levels Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 6:00 pm
  Kết thúc: Oai phong 14, 2018 - 6:00 pm
  Nơi: Hayward High A-Hall
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Tennis: Girls All Levels Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Bắt đầu: 6:45 pm
  Kết thúc: Oai phong 14, 2018 - 6:45 pm
  Nơi: Hayward High A-Hall
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Thủy cầu: Boys Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
  Bắt đầu: 7:30 pm
  Kết thúc: Oai phong 14, 2018 - 7:30 pm
  Nơi: Hayward High A-Hall
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro
  Thủy cầu: Girls Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
  Bắt đầu: 7:30 pm
  Kết thúc: Oai phong 14, 2018 - 7:30 pm
  Nơi: Hayward High A-Hall
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro
  Thủy cầu: Boys JV Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
  Bắt đầu: 7:30 pm
  Kết thúc: Oai phong 14, 2018 - 7:30 pm
  Nơi: Hayward High A-Hall
  Miêu tả: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro