Quản trị

Admin Roles 2016-17

Hình ảnhHọTênVai tròRoom NumberĐiện thoạiEmail
(@ Berkeley.net)
ChuôngSusannahQuản trị, SPEDD-151644.8988 644.8989 faxsusannahbell
BergCarrieQuản trị, BIHS VPD-156644.6259carrieberg
BoltzAllenQuản trị, Hiệu trưởng tham dựD-222644.6929allenboltz
ColemanToniaQuản trị, AMPS VPD-159644.863toniacoleman
PhillipsFeliciaQuản trị, AC VPD-158644.4569feliciaphillips
RaygozaJohnQuản trị, TRƯỜNG HỢP / AHA VPD-155644.8744juanraygoza
RokKiernanQuản trị, Hiệu trưởng Học Sinh, OICD-157644.6675kiernanrok
SchwengErinQuản trị, ChínhD-160644.4803erinschweng
SnowJeffQuản trị, Faciltiy & Đức Cha hoạt động.A-100644.4567jeffreysnow
TrẻRaymondQuản trị, Giám sát giam giữG-100644.8955raymondyoung

 • Latest Video from BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  SSC Meeting (Conf Rm B)
  July 10, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Conference Room B
  Football: Varsity First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 8:00 am
  Ends: July 30, 2018 - 8:00 am
  Location: TBA
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Volleyball: Girls Freshman First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
  Starts: 8:00 am
  Ends: August 6, 2018 - 8:00 am
  Location: TBA
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro
  Volleyball: Girls JV First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 8:00 am
  Ends: August 6, 2018 - 8:00 am
  Location: TBA
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Volleyball: Girls Varsity First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 8:00 am
  Ends: August 6, 2018 - 8:00 am
  Location: TBA
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Volleyball: Girls Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Newark Memorial, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 6:30 pm
  Ends: August 13, 2018 - 6:30 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Newark Memorial, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Football: Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 7:30 pm
  Ends: August 13, 2018 - 7:30 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  SSC Meeting (Conf Rm B)
  August 14, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Conference Room B
  Cross Country: All Levels Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 6:00 pm
  Ends: August 14, 2018 - 6:00 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Tennis: Girls All Levels Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 6:45 pm
  Ends: August 14, 2018 - 6:45 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Water Polo: Girls JV Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
  Starts: 7:30 pm
  Ends: August 14, 2018 - 7:30 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro
  Water Polo: Boys Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
  Starts: 7:30 pm
  Ends: August 14, 2018 - 7:30 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro