Quản trị

Admin Roles 2016-17

Hình ảnhHọTênVai tròRoom NumberĐiện thoạiEmail
(@ Berkeley.net)
ChuôngSusannahQuản trị, SPEDD-151644.8988 644.8989 faxsusannahbell
BergCarrieQuản trị, BIHS VPD-156644.6259carrieberg
BoltzAllenQuản trị, Hiệu trưởng tham dựD-222644.6929allenboltz
ColemanToniaQuản trị, AMPS VPD-159644.863toniacoleman
PhillipsFeliciaQuản trị, AC VPD-158644.4569feliciaphillips
RaygozaJohnQuản trị, TRƯỜNG HỢP / AHA VPD-155644.8744juanraygoza
RokKiernanQuản trị, Hiệu trưởng Học Sinh, OICD-157644.6675kiernanrok
SchwengErinQuản trị, ChínhD-160644.4803erinschweng
SnowJeffQuản trị, Faciltiy & Đức Cha hoạt động.A-100644.4567jeffreysnow
TrẻRaymondQuản trị, Giám sát giam giữG-100644.8955raymondyoung

 • Latest Video from BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  After School Tutoring (CCC)
  January 18, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  BIHS Parent Advisory Council (Conf Room B)
  January 19, 2018
  8:00 am - 9:30 am
  Conf Room B
  After School Tutoring (CCC)
  January 19, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 22, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 23, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 24, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 25, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Staff Appreciation Lunch (Food Court)
  January 26, 2018
  12:00 pm - 2:00 pm
  Food Court
  After School Tutoring (CCC)
  January 26, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 29, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 30, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 31, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC