Trực quan & Nghệ thuật biểu diễn

Dẫn giáo viên: Andrea Blood

Trực quan & Nghệ thuật Biểu diễn viên

Chương trình nghệ thuật là một thành phần quan trọng của một nền giáo dục toàn diện cho tất cả học sinh. Chương trình Nghệ thuật Berkeley cao của cung cấp chuẩn bị tuyệt vời cho các sinh viên có kế hoạch tập trung vào nghệ thuật ở trường đại học hay nghề nghiệp. Cộng đồng BHS tin rằng khóa học nghệ thuật lợi cho tất cả các học sinh vì quá trình tạo và phê bình nghệ thuật tham gia các sinh viên về kỹ năng tư duy bậc cao, như phân tích, tổng hợp, đánh giá, và linh hoạt, tư duy tưởng tượng.

Sở Giáo dục California công bố dữ liệu kiên cố hỗ trợ giáo dục nghệ thuật cho tất cả học sinh. Một đoạn trích: "Nghiên cứu cho thấy học sinh của nghệ thuật tiếp tục làm tốt hơn đồng nghiệp phi nghệ thuật của họ trong kỳ thi SAT. Theo College Board, 1995 Điểm SAT cho những sinh viên theo học nghệ thuật trong hơn bốn năm qua đã được 59 chỉ cao hơn trên các lời nói và 44 chỉ cao hơn trên phần toán hơn sinh viên không có công việc khóa học hoặc kinh nghiệm trong nghệ thuật. "

Bốn môn nghệ thuật của Cục Nghệ thuật BHS: Khiêu vũ, Âm nhạc, Bộ phim truyền hình, và Visual Arts, bao gồm Hội đồng Nhà nước California Nghệ thuật Giáo dục Tiêu chuẩn đối với nhận thức của nghệ thuật, biểu hiện sáng tạo, Bối cảnh lịch sử và văn hóa, định giá trị thẩm mỹ và kết nối, quan hệ và ứng dụng. Hầu như tất cả các lớp học thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thị giác và Nghệ thuật biểu diễn cho BHS và UC / CSU đủ điều kiện. Môn nghệ thuật là các lớp học kéo dài cả năm. Dịch vụ có thể thay đổi yearto năm, phụ thuộc vào sinh viên đăng ký. Học sinh cần phải cung cấp sự lựa chọn đầu tiên và thứ hai và có thể không nhận được sự lựa chọn đầu tiên của họ.

 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 22, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 23, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 24, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 25, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Nhân viên Appreciation trưa (Food Court)
  Tháng một 26, 2018
  12:00 pm - 2:00 pm
  Food Court
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 26, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 29, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 30, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 31, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Hai 1, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Hai 2, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Winter Dance (Food Court & Jacket phòng tập thể dục)
  Tháng Hai 2, 2018
  4:00 pm - 11:00 pm
  Food Court & Jacket phòng tập thể dục