Người Mỹ gốc Phi Nghiên cứu

Dẫn giáo viên: Naomi Washington

Nghiên Cứu Phi Châu Mỹ Vụ Nhân viên

Sở nghiên cứu người Mỹ gốc Phi, người duy nhất của loại hình này ở Hoa Kỳ, là một môi trường học tập độc đáo trong Berkeley High School. Nó tập trung vào những người Mỹ gốc Phi kinh nghiệm liên quan đến các quan điểm quốc gia và toàn cầu. Các khóa học nhân văn dựa đưa sinh viên vào một cuộc hành trình qua quá khứ huy hoàng của châu Phi, buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương, và sự năng động người Mỹ gốc Phi là một phần không thể thiếu của sự phát triển của dân tộc ta qua lịch sử, văn chương, ngôn ngữ, nhảy, kịch, và lời nói.

 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 22, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 23, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 24, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 25, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Nhân viên Appreciation trưa (Food Court)
  Tháng một 26, 2018
  12:00 pm - 2:00 pm
  Food Court
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 26, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 29, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 30, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng một 31, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Hai 1, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Hai 2, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Winter Dance (Food Court & Jacket phòng tập thể dục)
  Tháng Hai 2, 2018
  4:00 pm - 11:00 pm
  Food Court & Jacket phòng tập thể dục