Nguồn bổ sung Web

Tên trang webMô tả trang webURL của trang web
Học ChoiceBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://ac.berkeleyschools.net/
Học viện Nghệ thuật và Nhân vănBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://aha.bhs.berkeleypta.org/
Nhóm Berkeley phát triển caoNhóm phát triển Trường Berkeley caohttp://bhsdg.org
Berkeley cao JazzBerkeley Chương trình Jazz caohttp://www.bhsjazz.org/
Berkeley cao PTACha mẹ duy trì trang web với thông tin chi tiết về BHS.http://bhs.berkeleypta.org
Berkeley International HSBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://bihs.berkeleyschools.net/
Trường học Berkeley UnifiedTrang web công cộng của Khu Học Chánh Berkeley Unified.http://berkeleyschools.net
BHS JacketSinh viên Berkeley cao của xuất bản báo.http://www.bhsjacket.com
BHS Thư việnBerkeley HS Thư viện trang webhttps://sites.google.com/a/berkeley.net/bhslibrary/
BHS lãnh đạo sinh viênNhóm lãnh đạo sinh viên tại BHShttp://berkeleyhighleadership.com
Truyền thông Nghệ thuật và Khoa họcBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://www.cas.bhs.berkeleypta.org/
Cộng đồng Quan hệ đối tác việnBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://www.bhscpa.org/
Màu xanh lá cây AcademyBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://sites.google.com/site/greenacademybhs/
MạnhTruy cập phụ huynh lớp sinh viên được cập nhật và tham dự.http://ps.berkeley.net
Công nghệ HelpdeskHệ thống để nhập các yêu cầu hỗ trợ công nghệ.http://helpdesk.berkeley.net

 • Latest Video from BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  After School Tutoring (CCC)
  January 22, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 23, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 24, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 25, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Staff Appreciation Lunch (Food Court)
  January 26, 2018
  12:00 pm - 2:00 pm
  Food Court
  After School Tutoring (CCC)
  January 26, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 29, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 30, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  January 31, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  February 1, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  After School Tutoring (CCC)
  February 2, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Winter Dance (Food Court & Jacket Gym)
  February 2, 2018
  4:00 pm - 11:00 pm
  Food Court & Jacket Gym