Nguồn bổ sung Web

Tên trang webMô tả trang webURL của trang web
Học ChoiceBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://ac.berkeleyschools.net/
Học viện Nghệ thuật và Nhân vănBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://aha.bhs.berkeleypta.org/
Nhóm Berkeley phát triển caoNhóm phát triển Trường Berkeley caohttp://bhsdg.org
Berkeley cao JazzBerkeley Chương trình Jazz caohttp://www.bhsjazz.org/
Berkeley cao PTACha mẹ duy trì trang web với thông tin chi tiết về BHS.http://bhs.berkeleypta.org
Berkeley International HSBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://bihs.berkeleyschools.net/
Trường học Berkeley UnifiedTrang web công cộng của Khu Học Chánh Berkeley Unified.http://berkeleyschools.net
BHS JacketSinh viên Berkeley cao của xuất bản báo.http://www.bhsjacket.com
BHS Thư việnBerkeley HS Thư viện trang webhttps://sites.google.com/a/berkeley.net/bhslibrary/
BHS lãnh đạo sinh viênNhóm lãnh đạo sinh viên tại BHShttp://berkeleyhighleadership.com
Truyền thông Nghệ thuật và Khoa họcBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://www.cas.bhs.berkeleypta.org/
Cộng đồng Quan hệ đối tác việnBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://www.bhscpa.org/
Màu xanh lá cây AcademyBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://sites.google.com/site/greenacademybhs/
MạnhTruy cập phụ huynh lớp sinh viên được cập nhật và tham dự.http://ps.berkeley.net
Công nghệ HelpdeskHệ thống để nhập các yêu cầu hỗ trợ công nghệ.http://helpdesk.berkeley.net

 • Latest Video from BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Football: Varsity First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 8:00 am
  Ends: July 30, 2018 - 8:00 am
  Location: TBA
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Volleyball: Girls JV First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 8:00 am
  Ends: August 6, 2018 - 8:00 am
  Location: TBA
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Volleyball: Girls Varsity First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 8:00 am
  Ends: August 6, 2018 - 8:00 am
  Location: TBA
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Volleyball: Girls Freshman First Day of NCS Practice vs TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
  Starts: 8:00 am
  Ends: August 6, 2018 - 8:00 am
  Location: TBA
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro
  Volleyball: Girls Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Newark Memorial, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 6:30 pm
  Ends: August 13, 2018 - 6:30 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Newark Memorial, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Football: Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 7:30 pm
  Ends: August 13, 2018 - 7:30 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  SSC Meeting (Conf Rm B)
  August 14, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Conference Room B
  Cross Country: All Levels Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 6:00 pm
  Ends: August 14, 2018 - 6:00 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Tennis: Girls All Levels Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson (Away)
  Starts: 6:45 pm
  Ends: August 14, 2018 - 6:45 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Arroyo, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Hayward, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro, San Lorenzo, Tennyson
  Water Polo: Boys Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
  Starts: 7:30 pm
  Ends: August 14, 2018 - 7:30 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro
  Water Polo: Girls Varsity Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
  Starts: 7:30 pm
  Ends: August 14, 2018 - 7:30 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro
  Water Polo: Boys JV Preseason Coaches' Meeting vs TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro (Away)
  Starts: 7:30 pm
  Ends: August 14, 2018 - 7:30 pm
  Location: Hayward High A-Hall
  Description: Type: conference Opponent: TBA, Alameda, Berkeley, Castro Valley, Encinal, Lick-Wilmerding, Bishop O'Dowd, Piedmont, San Leandro