Nguồn bổ sung Web

Tên trang webMô tả trang webURL của trang web
Học ChoiceBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://ac.berkeleyschools.net/
Học viện Nghệ thuật và Nhân vănBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://aha.bhs.berkeleypta.org/
Nhóm Berkeley phát triển caoNhóm phát triển Trường Berkeley caohttp://bhsdg.org
Berkeley cao JazzBerkeley Chương trình Jazz caohttp://www.bhsjazz.org/
Berkeley cao PTACha mẹ duy trì trang web với thông tin chi tiết về BHS.http://bhs.berkeleypta.org
Berkeley International HSBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://bihs.berkeleyschools.net/
Trường học Berkeley UnifiedTrang web công cộng của Khu Học Chánh Berkeley Unified.http://berkeleyschools.net
BHS JacketSinh viên Berkeley cao của xuất bản báo.http://www.bhsjacket.com
BHS Thư việnBerkeley HS Thư viện trang webhttps://sites.google.com/a/berkeley.net/bhslibrary/
BHS lãnh đạo sinh viênNhóm lãnh đạo sinh viên tại BHShttp://berkeleyhighleadership.com
Truyền thông Nghệ thuật và Khoa họcBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://www.cas.bhs.berkeleypta.org/
Cộng đồng Quan hệ đối tác việnBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://www.bhscpa.org/
Màu xanh lá cây AcademyBerkeley cao nhỏ học tập trang web cộng đồnghttp://sites.google.com/site/greenacademybhs/
MạnhTruy cập phụ huynh lớp sinh viên được cập nhật và tham dự.http://ps.berkeley.net
Công nghệ HelpdeskHệ thống để nhập các yêu cầu hỗ trợ công nghệ.http://helpdesk.berkeley.net

 • Latest Video from BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Laurel's Class (5th)
  April 24, 2018
  1:30 pm - 2:30 pm
  CCC D 221
  Badminton: All Levels Match vs Hayward (Away)
  Starts: 4:00 pm
  Ends: April 24, 2018 - 4:00 pm
  Location: Hayward High School
  Description: Type: conference Opponent: Hayward
  Tennis: Boys All Levels Match vs Bishop O'Dowd (Away)
  Starts: 4:00 pm
  Ends: April 24, 2018 - 4:00 pm
  Location: Merritt College
  Description: Type: conference Opponent: Bishop O'Dowd
  Volleyball: Boys Varsity Game vs Tennyson (Date changed to 04-25-18)
  Starts: 4:00 pm
  Ends: April 24, 2018 - 4:00 pm
  Location: Tennyson High School
  Description: Type: conference Opponent: Tennyson Comments:
  College Fair Meeting
  April 25, 2018
  8:45 am - 9:45 am
  Summer Opportunities (M Gym)
  April 25, 2018
  9:00 am - 12:00 pm
  M Gym
  Laurel's Class (5th)
  April 25, 2018
  1:30 pm - 2:30 pm
  CCC D-221
  Swimming: All Levels Meet vs Piedmont (Home)
  Starts: 3:30 pm
  Ends: April 25, 2018 - 3:30 pm
  Location: Berkeley High School
  Description: Type: conference Opponent: Piedmont
  Track: All Levels Meet vs Arroyo, Berkeley, Encinal, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Tennyson (Away)
  Starts: 3:30 pm
  Ends: April 25, 2018 - 3:30 pm
  Location: Arroyo High School
  Description: Type: conference Opponent: Arroyo, Berkeley, Encinal, Mt. Eden, Bishop O'Dowd, Tennyson Comments: Berkeley vs. Bishop O'DowdArroyo vs. TennysonEncinal vs. Mt. Eden
  Volleyball: Boys Varsity Game vs Tennyson (Away) (Date changed from 04-24-18)
  Starts: 4:00 pm
  Ends: April 25, 2018 - 4:00 pm
  Location: Tennyson High School
  Description: Type: conference Opponent: Tennyson
  Softball: Girls JV Game vs San Leandro (Away)
  Starts: 4:00 pm
  Ends: April 25, 2018 - 4:00 pm
  Location: San Leandro High School
  Description: Type: conference Opponent: San Leandro
  Baseball: Boys Varsity Game vs Alameda (Away)
  Starts: 4:00 pm
  Ends: April 25, 2018 - 4:00 pm
  Location: Alameda High - Lincoln Park
  Description: Type: conference Opponent: Alameda