Communication Arts at Sciences Curriculum

Lahat ng klase ng Cas ay untracked at, in keeping with this heterogeneous learning approach, Advanced Placement classes have been replaced with a demanding academic core and elective curriculum designed to challenge and engage every student. Classes are integrated with cross-disciplinary assignments and articulation between the grade levels. The English/History Core emphasizes written communication throughout the four-year curriculum and focuses on the development of critical thinking and analysis. CAS classes are challenging, benefiting students who have high achievement records as well as those who have struggled in school. The school’s collaborative teaching model and close student-teacher relationships create an environment in which teachers are able to carefully assess student effort and performance and find ways to motivate and challenge each student to meet his/her full intellectual potential.

Mag-aaral na nakatala sa Cas matupad ang mga kinakailangan sa pag-aaral ng komunidad sa loob ng Cas. Lahat ng natitirang mga kurso na kailangan upang matupad ang high school graduation at mga kinakailangan sa kolehiyo pagiging karapat-dapat ay pinili bilang mga electives mula sa mga sumusunod na kagawaran: Aprikano Amerikano Pag-aaral, Sining: Nakikita & Gumaganap, Pisikal na Edukasyon, Teknolohiya at mga Wika ng Mundo.

* Placement sa parangal geometry o mas mataas na antas matematika batay sa matematika departamento pagtatasa.
** Mga mag-aaral ay maaaring magpalista sa mga klase ng Cas WN pagpapalaki sa kanilang ika-11 at ika-12 grado Ingles klase