Berkeley International HS Tổng quan

Thăm trang Web BIHS: http://bihs.berkeleyschools.net/

Dẫn giáo viên: Ross ParkerMelissa Jimenez

Trung học Quốc tế Berkeley (BIHS), một học tú tài quốc tế có thẩm quyền, là một chương trình trong Berkeley High School, tập trung vào nghiên cứu quốc tế cho các lớp chín đến mười hai. Tích hợp nghiên cứu 4 năm của khoa học nhân văn tập trung đầu tiên vào việc nghiên cứu các khu vực địa lý và các yếu tố của nền văn hóa, bao gồm cả văn chương, nghệ thuật, lịch sử, kinh tế và niềm tin. Sau đó nó tiến triển một cách hệ thống thông qua các nghiên cứu của các quốc gia và sự năng động của mối quan hệ toàn cầu, xây dựng phức tạp mỗi năm. Sinh viên sẽ tốt nghiệp với những kiến ​​thức và thói quen của tâm trí để tham gia một cách tự tin trong thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau.

Các mục tiêu bao quát của BIHS là cung cấp cái nhìn sâu vào bản chất của giáo dục quốc tế và xây dựng ý thức của học sinh về bản sắc và nhận thức văn hóa, bồi dưỡng tinh thần khám phá và hưởng thụ của học tập cho tất cả học sinh BIHS. Cơ bản cho chương trình giảng dạy BIHS đang phát triển sự hiểu biết của học sinh về bản chất và giá trị của nền văn hóa riêng của họ. Học sinh học cách tiếp cận các học giả từ nhiều quan điểm, và chương trình làm tăng thêm sự công nhận và phát triển các giá trị nhân bản phổ quát của sinh viên.

BIHS chuẩn bị tất cả học sinh tham gia trong Chương trình Văn bằng IB ở lớp 11 và 12. Cân bằng sự phong phú của các tùy chọn tự chọn Berkeley của trường trung học có giá trị và thách thức của IB, BIHS tạo ra một cộng đồng hỗ trợ, khả năng tiếp cận, và đa dạng của các quan điểm. Để kết thúc này, chúng tôi chia chương trình thành hai "nhà" nhỏ hơn cho phép giáo viên và học sinh làm việc với nhau một cách cá nhân hơn. Học sinh lớp thứ chín và mười mất ba lớp học của họ với cùng một lõi của sinh viên để cung cấp cộng đồng và hỗ trợ.

BIHS là lý tưởng cho những sinh viên muốn:

 • Hãy chuẩn bị cho một năm học đại học bốn hoặc đại học
 • Là một phần của một cộng đồng học tập và vẫn còn có các khóa học tự chọn trong các cơ quan khác nhau trong các trường trung học
 • Đối tượng nghiên cứu trong chiều sâu và với quan điểm
 • Tích cực tham gia học tập của mình thông qua các dự án và các cuộc thảo luận trong lớp học dựa.
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Không có trường- Memorial Day Holiday
  May 29, 2018
  12:00 tại - 12:00 tại
  Trades Fair (Lunch-4th pd)
  May 30, 2018
  11:38 tại - 1:22 pm
  CCC D-221
  College Essay Workshop (CCC)
  May 30, 2018
  6:30 pm - 8:30 pm
  CCC
  Chicano Latino tốt nghiệp (M Gym)
  Tháng Sáu 2, 2018
  10:00 tại - 5:00 pm
  M Gym
  Công nghệ sinh học tốt nghiệp,en (pds. 3thứ, bưa trưa, 4thứ)
  Tháng Sáu 7, 2018
  10:30 tại - 1:30 pm
  CCC D-221
  BIHS tốt nghiệp
  Tháng Sáu 8, 2018
  4:45 pm - 7:30 pm
  Berkeley Community Theater
  Berkeley Athletic Fund Meeting
  Tháng Sáu 11, 2018
  7:00 pm - 9:30 pm
  Berkeley Thư viện Trung học
  UBCKNN họp (Conf Rm B)
  Tháng Sáu 12, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Hội nghị Phòng B
  Ngày cuối cùng của trường,en- Tốt nghiệp '18,en
  Tháng Sáu 16, 2018
  12:00 tại - 12:00 tại
  UBCKNN họp (Conf Rm B)
  Tháng Bảy 10, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Hội nghị Phòng B
  UBCKNN họp (Conf Rm B)
  Oai phong 14, 2018
  4:00 pm - 6:00 pm
  BHS- Hội nghị Phòng B
  9th Grade Freshman Orientation (Donahue phòng tập thể dục + 54 classrooms)
  Oai phong 22, 2018
  7:00 tại - 12:00 pm
  Donahue phòng tập thể dục + 54 classrooms