Mga Sining at Humanities Curriculum

The Arts and Humanities Academy curriculum is designed to inspire greater levels of academic achievement by linking student interest and talent in the arts to all aspects of their educational experience. Sa pamamagitan ng pag-tap sa kanilang mga lakas ng artist, teachers lead students to improve their overall skills in reading, pagsulat at agham. AHA is particularly concerned with bridging the achievement gap and providing a challenging curriculum for all of our students.

Mag-aaral ay nakatala sa AHA tuparin ang mga kinakailangan sa pag-aaral ng komunidad sa loob ng AHA. Lahat ng natitirang mga kurso na kailangan upang matupad ang high school graduation at mga kinakailangan sa kolehiyo pagiging karapat-dapat ay pinili bilang mga electives mula sa mga sumusunod na kagawaran: Aprikano Amerikano Pag-aaral, Sining: Nakikita & Gumaganap, Pisikal na Edukasyon, Teknolohiya at mga Wika ng Mundo.

* Placement sa algebra ko, Parangal Geometry, o mas mataas na antas ng matematika batay sa matematika departamento pagtatasa.
** Mga mag-aaral ay maaaring magpalista sa AHA ap klase pagpapalaki sa kanilang ika-11 at ika-12 grado English classes