Nghệ thuật và Nhân văn Học viện Tổng quan

Truy cập vào trang web của AHA: aha.berkeleyschools.net

Dẫn giáo viên: Mat Glaser

Nghệ thuật và Nhân văn Học viện (AHA) cung cấp một sáng tạo, công bằng, nghiêm túc học tập và chương trình nghệ thuật. Học sinh sử dụng các ống kính của nghệ thuật để tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để thách thức học thuật và nghệ thuật. Trong hai năm đầu tiên, sinh viên mở rộng chuyên môn nghệ thuật của họ bằng cách lựa chọn các lớp học nghệ thuật thị giác và biểu diễn. Trong các lớp 11 và 12, sinh viên theo đuổi chủ trong kỷ luật của sự lựa chọn của họ và thiết kế một tập nghệ thuật dựa trên cộng đồng, áp dụng các lợi ích của họ là cả hai nghệ sĩ và học giả. Dự án luận án cao cấp bao gồm các bài học và nghệ thuật. AHA sinh viên có thể lựa chọn các lớp học ngôn ngữ và PE thế giới của họ từ nhiều tùy chọn được cung cấp trong chương trình tự chọn. AP tùy chọn có sẵn trong tiếng Anh, toán học, ngôn ngữ khoa học và thế giới.

Cấu trúc AHA cốt lõi của việc giảng dạy của chúng tôi về việc học tập dựa trên dự án và nỗ lực liên ngành. Thực hành trong lớp sáng tạo và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của tất cả người học và xây dựng trên những thế mạnh của đa trí tuệ. Sinh viên làm việc cộng tác trong một môi trường nơi mà nghệ thuật là phương tiện cho tư duy sáng tạo và phân tích. Chúng tôi phát triển thành thành viên của xã hội với các kỹ năng viết và suy nghĩ bằng lý trí, tạo ra với bàn tay của chúng tôi, thể hiện với các cơ quan của chúng tôi, hành động và nói từ trái tim của chúng tôi, và truyền cảm hứng cho những người khác cũng làm như vậy.

AHA là lý tưởng cho sinh viên muốn:

 • Tốt nghiệp chuẩn bị cho một trường cao đẳng hoặc đại học 4 năm và tiếp tục theo đuổi trong nghệ thuật
 • Được trong một cộng đồng mà ăn mừng nghệ thuật
 • Hợp tác với các nghệ sĩ địa phương và các tổ chức nghệ thuật
 • Tham gia trong một bầu không khí lớp học sáng tạo
 • Áp dụng kiến ​​thức về nghệ thuật đến một sự hiểu biết toàn diện của thế giới
 • Video mới nhất từ ​​BHS


  BHS Promotional Video

 • Upcoming BHS Events

  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 26, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 27, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 28, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 29, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  March 30, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 2, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 3, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 4, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 5, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 6, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Sau khi gia sư Trường,,en,Berkeley meetins Athletic Quỹ,,en (CCC)
  Tháng Tư 9, 2018
  3:30 pm - 6:00 pm
  CCC
  Berkeley Athletic Fund Meeting
  Tháng Tư 9, 2018
  7:00 pm - 9:30 pm
  Berkeley Thư viện Trung học